TAILIEUCHUNG - Áo khoác lửng chỉ với 4 bước cắt may

Vải ren (hoặc vải mỏng) - Thước kẻ - Kéo - Phấn may - Máy khâu (nếu không có thì chúng mình khâu tay cũng được). | Áo khoác lửng chỉ với 4 bước cắt may Quá dễ đúng hem Nhanh nhanh nhào vô đi nào Chuẩn bị những nguyên vật liệu sau - Vải ren hoặc vải mỏng - Thước kẻ - Kéo - Phấn may - Máy khâu nếu không có thì chúng mình khâu tay cũng được rvÁ 1 Ầ 1 A 1 - V A . - Đên phân hành động này D Bước 1 - Cắt vải thành một mảnh hình chữ nhật có kích thước 80x70cm. Để tránh vải không bị tước sợi tốt nhất chúng mình nên đem ra hàng vắt sổ nhé Bước 2 - Gập đôi vải theo cạnh 70cm ta có hình chữ nhật mới 35x80cm . Đo từ trên xuống 12 -15cm từ đó đánh dấu vào trong 2cm kẻ thẳng một đường xuống mép vải dưới rồi may theo 2 đường đã .

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.