TAILIEUCHUNG - Cách làm cấp tốc nơ rực rỡ trang trí hộp quà

Cắt giấy thành từng phần bằng nhau, mỗi phần cỡ khoảng 1cm và đừng cắt hết các bạn nhé! | Cách làm cấp tốc nơ rực rỡ trang trí hộp quà Nhanh nhưng vẫn phải đẹp đó nha Chuẩn bị những đạo cụ này nhé - Khuôn cupcake giấy - Ghim - Hồ dán hoặc băng dính 2 mặt rvÁ 1 Ầ 1 A 1 - K A T-V Đên phân hành động này D Bước 1 - Ép phẳng 10 chiếc khuôn giấy rồi ghim lại ở giữa này. Bước 2 - Rùi gập đôi lại nhé Bước 3 - Cắt giấy thành từng phần bằng nhau mỗi phần cỡ khoảng 1cm và đừng cắt hết các bạn nhé

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.