TAILIEUCHUNG - Giáo án ĐỊa lý lớp 7 : Tên bài dạy : KINH TẾ BẮC MĨ

– Mục tiêu : 1) Kiến thức : - HS nắm được nền nông nghiệp BẮC MĨ - SX nông nghiệp phụ thuộc vào thương mại và tài chính có khó khăn về thiên tai. - Sự phân bố Một số nông sản quan trọng cua’ Bắc Mĩ 2) Kỹ năng: - Phân tích lược đồ - Hiểu sự phân bố các ngành nông nghiệp và công nghiệp Bắc Mĩ 3)Thái độ:giáo dục yêu tinh thần dân tộc. | KINH TẾ BẮC MĨ I - Mục tiêu 1 Kiến thức - HS nắm được nền nông nghiệp BẮC MĨ - SX nông nghiệp phụ thuộc vào thương mại và tài chính có khó khăn về thiên tai. - Sự phân bố Một số nông sản quan trọng cua Bắc Mĩ 2 Kỹ năng - Phân tích lược đồ - Hiểu sự phân bố các ngành nông nghiệp và công nghiệp Bắc Mĩ 3 Thái độ giáo dục yêu tinh thần dân tộc. II - Đồ dùng dạy hoc - Lược đồ nông nghiệp Bắc Mĩ - Bản đô Công nghiệp Châu Phi - Tranh ảnh về nông nghiệp ở Hoa Kỳ III - Các bước lên lớp 1 Ổn định lơp 1 2 Kiểm tra bài cũ 7 - Trình bày và giải thích sự phân bố dân cư ở Bắc Mĩ - Thiên nhiên Bắc Mỹ có thuận lợi và khó khăn gì 3 Bài mới 37 Hoạt động 1 27 NỀN NÔNG NGHIỆP TIÊN TIẾN Hoạt động dạy và học Ghi bảng MT HS nêu đặc điểm nền Nntiến I - NỀN NÔNG tiến NGHIỆP TIÊN TIẾN a GV yêu cầu HS đọc SGK và cho biết a Những điều kiện cho Nông nghiệp Băc Mĩ có những thuận nền Kinh Tế Bắc Mĩ lợi và khó khăn gì phát triển - cung cấp nước và phù sa màu mỡ - Điều kiện tự nhiên có nhiều khí hậu thuận lợi hình thành thuận lợi các vành đai nông nghiệp cách mạng - Có trình độ Khoa Học hoá cao có nhiều giống vật nuôi cây Kĩ Thuật tiên tiến . trồng. - Các hình thức tổ chức Việc sử dụng Khoa Học Kĩ Thuật trong Nông Nghiệp như thế nào quan sát thấy thu hoạch bông được tiến hành cơ giới hoá năng suất cao sản phẩm chất lượng thuận lợi chế biến cho ra sản phẩm chất lượng. Cao. sản xuất hiện đại. Do các điều kiện tốt cho Nông Nghiệp Bắc Mĩ có đặc điểm gì nổi bật b Đặc điểm Nông Nghiệp trình độ cao - nền Nông Nghiệp - Phát triển mạnh đạt hàng hoá trình độ cao. Bảng số liệu các nước Bắc Mĩ cho - Phát triển được nền nông nghiệp hàng hoá thấy tỉ lệ Lao Động nông nghiệp của với qui mô .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.