TAILIEUCHUNG - Bài giảng điện tử môn sinh học: Đặc điểm chung của lớp cá

Một trong những mâu thuẫn gần đây nhất trong phát sinh chủng loài của cá vây tia là phân tích phát sinh chủng loài của các trình tự bộ gen ti thể tổng thể, với kết quả cho thấy ba bộ Amiiformes | Bài 34: Đa dạng và đặc điểm chung của các lớp cá I-Đa dạng về thành phần loài và môi trường sống II-Đặc điểm chung của cá III- Vai trò của lớp cá Em biết những nào cá nào ? hãy cho các bạn xem những con cá đặc biệt của mình ! Hãy cho mcác bạn xem bộ sưu tập của mình Kớ hiệu (?) ở đầu dũng là cõu hỏi mà cỏc em phải trả lời Kớ hiệu ( ) là nội dung bắt buộc cỏc em phải ghi vào vở. Giỏo viờn click chuột trỏi vào đoạn phim. I-Đa dạng loài và môi trưòng sống Trên thế giới có khoảng loài cá ở Việt nam có loài cá Sơ đồ 25413 2753 Có hai lớp cá: -Lớp cá sụn -lớp cá xương I-Đa dạng loài và môi trưòng Quan sỏt hỡnh ,tỡm thụng tin điền vào bảng sau: Sơ đồ Sơ đồ stt Đặc điểm môi trường Đại diện Hình dạng thân Vây đuôi Khả năng di chuyển 1 Cá nhám 2 cá chép 3 Lươn 4 Cá bơn Sơ đồ stt Đặc điểm môi trường Đại diện Hình dạng thân Vây đuôi Khả năng di chuyển 1 Cá nhám 2 cá chép 3 Lươn 4 Cá bơn Tầng mặt Thiếu nơi ẩn nấp Tầng giữa, nhiều nơi ẩn nấp Trong bùn, đáy Đáy biển sâu Thon dài Khoẻ Nhanh Ngắn Yếu Chậm Dài, nhỏ Yếu Chậm Dẹt , mỏng Yếu Kém Cấu tạo các loài cá thích nghi với môi trường sống Cá sụn: có bộ xương bằng chất sụn Cá xương: có bộ xương bằng chất xương Giỏo viờn click chuột trỏi vào đoạn phim. Sơ đồ II- Đặc điểm chung của cá : hãy đọc thông tin và nêu đặc điểm chung của các loài cá . Điền vào chỗ chấm : Môi trường sống : Cơ quan di chuyển :. Hệ hô hấp : Hệ tuần hoàn :. Sinh sản : Nhiệt độ cơ thể :. Sơ đồ II- Đặc điểm chung của cá Môi trường sống : ở nước Cơ quan di chuyển : vây Hệ hô hấp : mang Hệ tuần hoàn : kín, 1 vòng tuần hoàn, tim 2ngăn Sinh sản : đẻ trứng ,thụ tinh ngoài Nhiệt độ cơ thể : biến nhiệt Sơ đồ stt Các mặt lợi ích của cá ví dụ 1 Nguồn thực phẩm thịt ,trứng ,cá 2 Dựơc liệu gan cá ,VTM A ,D 3 Nông nghiệp Thức ăn động .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.