TAILIEUCHUNG - Khuyên tai móc chuông cho cô bạn thích nổi bật

Bước 2: - Móc tiếp 2 hạt chuông vào mắt xích thứ 2, rồi móc vào mắt xích thứ nhất và dùng kìm kẹp chặt mắt xích lại nha! | Khuyên tai móc chuông cho cô bạn thích nổi bật Đi tới đâu sẽ nghe leng keng tiếng chuông nhỏ rất vui tai đấy Chuẩn bị những đạo cụ này nhé - Dây xích nhỏ - Móc khuyên tai - Hạt chuông - Kìm nhỏ rvÁ 1 Ầ 1 A 1 - V A . - Đên phân hành động này D Bước 1 - Móc mắt xích thứ nhất vào móc khuyên dùng kìm kẹp chặt mắt xích lại. Bước 2 - Móc tiếp 2 hạt chuông vào mắt xích thứ 2 rồi móc vào mắt xích thứ nhất và dùng 7 7 7 r 7 7 7 kìm kẹp chặt mắt xích lại nha

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.