TAILIEUCHUNG - SÁNG KIẾN: MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIÚP TRẺ CHƠI TỐT HOẠT ĐỘNG GÓC

Mục tiêu của chương trình giáo dục trẻ mầm non có thể được so sánh như những “mạng nhện”, trong “mạng nhện” đó trẻ thể hiện được sự kết hợp chặt chẽ và sự hứng thú của bản thân một cách rất tự nhiên, không có sự sắp đặt hoặc một sự gò ép nào đối với trẻ. Vì vậy là một giáo viên tôi luôn nghĩ phải làm thế nào để quá trình giáo dục trẻ được kết hợp, đan lại giống như một “mạng nhện” lành lẹn, không bị đứt quảng. Nếu để “mạng nhện” đứt quảng. | MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIÚP TRẺ CHƠI TỐT HOẠT ĐỘNG GÓC I. Đăt vấn đề Mục tiêu của chương trình giáo dục trẻ mầm non có thể được so sánh như những mạng nhện trong mạng nhện đó trẻ thể hiện được sự kết hợp chặt chẽ và sự hứng thú của bản thân một cách rất tự nhiên không có sự sắp đặt hoặc một sự gò ép nào đối với trẻ. Vì vậy là một giáo viên tôi luôn nghĩ phải làm thế nào để quá trình giáo dục trẻ được kết hợp đan lại giống như một mạng nhện lành lẹn không bị đứt quảng. Nếu để mạng nhện đứt quảng hoặc thiếu thì sẽ bị rơi và không kết dính được với nhau. Trong quá trình giáo dục cũng vậy nếu không có các nhóm kết hợp lại chặt chẽ thì tổng thể sẽ bị yếu không đủ mạnh để thúc đẩy sự phát triển của trẻ một cách toàn diện. Muốn trẻ phát triển tốt thì cô giáo phải là người thể hiện tốt nhiệm vụ của mình luôn linh động sáng tạo giúp trẻ thông qua chơi mà học bằng cách thông qua hoạt động góc . Trong quá trình giáo dục trẻ nói chung. tổ chức cho trẻ chơi nói riêng. Giáo viên viên cần phải biết dạy cho trẻ chơi cái gì Chơi như thể nào để đem lại kiến thức phục vụ cho hoạt động học phục vụ cho sự phát triển tư duy của trẻ. Vì vậy góc chơi càng phong phú bao nhiêu thì càng kích thích trẻ chơi bấy nhiêu và tạo sự ham muốn được khám phá mở mang kiến thức về thế giới xung quanh trẻ bấy nhiêu. Từ những thực tế mà tôi đã thể hiện ở lớp việc cho trẻ hoạt động góc tôi đã nhận thấy được rằng việc thực hiện hoạt động góc không phải để cho trẻ chơi không mà còn giúp trẻ phát triển toàn diện trong các lĩnh vực ngôn ngữ thẩm mỹ thể chất nhận thức và tình cảm xã hội hay nói một cách khác đây là mắc xích gắn kết hỗ trợ lẫn nhau. Chính vì tầm quan trọng muốn giúp cho sự hứng thú chơi trong trẻ ngày càng nhiều hơn mở mang kiến thức sâu rộng hơn nên tôi lựa chọn Một số biện pháp giúp trẻ chơi tốt hoạt động góc . II. Cơ sở lý luân Mỗi chúng ta đều biết rằng mục tiêu chung của giáo dục mầm non là phát triển tất cả khả năng của trẻ phải hình thành cho trẻ cơ sở ban đầu về nhân cách con người làm tiền đề

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.