TAILIEUCHUNG - Đồng hồ nhắc việc treo tủ lạnh

Đồng hồ này có thế nhắc chúng mình giờ ăn, giờ ngủ, giờ học bài cool lắm đó!!! ra | Đồng hồ nhắc việc treo tủ lạnh Đồng hồ này có thế nhắc chúng mình giờ ăn giờ ngủ giờ học bài. cool lắm đó Chuẩn bị những đạo cụ này nhé - Đồng hồ nhỏ - Nam châm dạng tấm - Giấy đề can - Kéo rvÁ 1 Ầ 1 A 1 - V A . - Đên phân hành động này D Bước 1 - Đầu tiên chúng mình gỡ kim và mô tơ đồng hồ ra này. Bước 2 - Cắt một tấm đề can nhỏ hơn tấm bìa ở mặt đồng hồ một chút xíu và vẽ các vạch như thế này. Sau đó mình trổ một lỗ ở giữa và dán tấm đề can này lên mặt mô tơ nha Bước 3 - Cắt thêm những tấm đề can hình vuông nhỏ hơn rùi vẽ hoặc in lên các chữ số hoặc các biểu tượng cần nhắc nhở nhé

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.