TAILIEUCHUNG - Bài giảng điện tử môn sinh học: Động vật không xương sống

Động vật không xương sống: Có khoảng 21 ngành động vật, trong đó có 6 ngành động vật nguyên sinh (đơn bào), còn lại là động vật đa bào, chúng không có dây sống. Hệ thần kinh của chúng tiến hóa từ chỗ chưa có, đến có các tế bào thần kinh, đến dây thần kinh, chuỗi hạch thần kinh, nằm ở cả mặt lưng và bụng. | BÀI 30 ÔN TẬP PHẦN I ĐỘNG VẬT KHÔNG XƯƠNG SỐNG BÀI 30 ÔN TẬP PHẦN I ĐỘNG VẬT KHÔNG XƯƠNG SỐNG I/ TÍNH ĐA DẠNG CỦA ĐỘNG VẬT KHÔNG XƯƠNG SỐNG: Ngành động vật nguyên sinh: _ Có kích thước hiển vi. _ Chỉ là một tế bào nhưng thực hiện đầy đủ các chức năng sống của cơ thể Ngành ruột khoang: _ Cơ thể thường hình trụ hay hình dù với 2 lớp tế bào. _ Miệng có tua miệng, có tế bào gai tự vệ. Ngành giun: Cơ thể mềm. Dẹp, kéo dài hoặc phân đốt. Ngành thân mềm: Cơ thể mềm. Thường không phân đốt và có vỏ đá vôi. Ngành chân khớp: Có bộ xương ngoài bằng kitin _ Cơ thể thừơng phân đốt. _ Cả chân cũng phân đốt, một số có cánh. Các đại diện của động vật không xương sống Ngành Đặc điểm Ngành Đặc điểm Các ngành Đặc điểm Đại diện: Đạidiện: Đại diện: Đại diện: Đại diện: Đại diện: Đại diện: Đại diện: Đại diện: Các đại diện của động vật không xương sống Ngành Đặc điểm Ngành Đặc điểm Các ngành Đặc điểm Đại diện: Trùng roi Có roi Có nhiều hạt diệp lục Đạidiện: Đại diện: Đại diện: Đại diện: Đại diện: Đại diện: Đại diện: Đại diện: Các đại diện của động vật không xương sống Ngành Đặc điểm Ngành Đặc điểm Các ngành Đặc điểm Đại diện: Trùng roi Có roi Có nhiều hạt diệp lục Đạidiện: Đại diện: Đại diện: Trùng biến hình Có chân giả Nhiều không bào Luôn luôn biến hình Đại diện: Đại diện: Đại diện: Đại diện: Đại diện: Các đại diện của động vật không xương sống Ngành Đặc điểm Ngành Đặc điểm Các ngành Đặc điểm Đại diện: Trùng roi Có roi Có nhiều hạt diệp lục Đạidiện:ø Đại diện: Đại diện: Trùng biến hình Có chân giả Nhiều không bào Luôn luôn biến hình Đại diện: Đại diện: Đại diện:Trùng giày Có miệng và khe miệng Nhiều lông bơi Đại diện: Đại diện: Các đại diện của động vật không xương sống Ngành ĐV .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
120    42    0    05-12-2021
1257    96    0    05-12-2021
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.