TAILIEUCHUNG - MẠCH ĐIỆN TỬ - CHƯƠNG 4

Tham khảo tài liệu 'mạch điện tử - chương 4', kỹ thuật - công nghệ, điện - điện tử phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Chương 4 Page 1 of 16 MẠCH ĐIỆN TỬ c Chương 4 ẢNH HƯỞNG CỦA NỘI TRỞ NGUỒN TÍN HIỆU RS VÀ TỔNG TRỞ TẢI Rl lên mạch khuếch đại 1. Mục tiêu. 2. Kiến thức cơ bản cần có để học chương này. 3. Tài liệu tham khảo liên quan đến chương. 4. Nội dung Hệ thống hai cổng. Hiệu ứng của tổng trở tải Rl . Ảnh hưởng của nội trở nguồn Rs . Ảnh hưởng chung của Rl và Rs. Mạch cực phát chung dùng BJT. Mạch cực thu chung. Mạch cực nền chung. Mạch dùng FET. Bài tập cuối chương. 5. Vấn đề nghiên cứu của chương kế tiếp. Trong các chương trước chúng ta đã phân tích và tính toán các thông số của mạch khuếch đại dùng BJT và FET khi không có tải và nguồn tín hiệu được xem như lý tưởng không có nội trở . Thực tế nguồn tín hiệu luôn có nội trở Rs và mạch có tải Rl. Nội trở Rs và tải Rl như vậy sẽ làm thay đổi các thông số của mạch như tổng trở vào tổng trở ra độ lợi điện thế và độ lợi dòng điện. Nội dung của chương này là khảo sát ảnh hưởng của RS và RL lên các thông số. HỆ THỐNG 2 CỔNG two-port systems Người ta thường xem BJT và FET như một hệ thông 2 công hay tứ cực như hình Trong đó vị ip Zi lần lượt là điện thế tín hiệu dòng điện và tổng trở của ngõ file D My Documents My eBooks Study Cac bai giang ve KT mach dien tu-Viet Nam C. 1 23 2000 Chương 4 Page 2 of 16 vào. V0 Ĩq Zo là điện thế dòng điện và điện trở của ngõ ra. AvnL Aịnl là độ lợi điện thế và độ lợi dòng điện của hệ thống. Toàn bộ các thông số này được định nghĩa khi ngõ ra không mắc tải và không có điện trở nguồn Rs. Áp dụng định lý Thevenin ở hai cực của ngõ ra ta có Zth ZO RO Nguồn điện thế Thevenin Eth là điện thế mạch hở giữa 2 đầu ngõ ra đó là vo. Vậy AyưL 4 v0 .Vị vi Nên Eth Ta có thể dùng Ri Zi vi ii để biểu diễn mạch ngõ vào và dùng nguồn Thevenin Eth và Zo Ro để biểu diễn ngỏ ra của hệ thống 2 cổng. Để thử lại mạch tương đương này ta thử tìm Zo và Avnl. Để tìm Zo ta nối tắt ngõ vào tức v 0v từ đó 0v và tương đương với mạch nối tắt do đó Zo Ro như đã định

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.