TAILIEUCHUNG - Kỹ thuật trồng, chăm sóc cây ăn quả theo ISO - Cây có múi part 10

Tham khảo tài liệu 'kỹ thuật trồng, chăm sóc cây ăn quả theo iso - cây có múi part 10', nông - lâm - ngư, nông nghiệp phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Kỹ thud trồng chiĩnì sóc cây ăn Cịuá theo ISO Vện nghiên edit cây TIÊU CHUẨN Ctí sồ ._ TT . số hiệu TCO1-2001 Híú gRÍlggíéghépcặy cómút Thời giãn có hiệu kfc SOFRI Standards for seeds of citrus roostock Tiêu chuẩn này áp dụng cho các loại giống cây có múi sử dụng làm cây gôc ghép. 1. Yêu cầu kỹ thuật Chi tiêu Quy cách Phẩm chất sinh học Hạt thành thục thu từ trái chín sinh lý hộp điểm và tử diệp có màu đặc trưng giống Phẩm chát vật lỵ Độ đồng đều VC hình dạng kích cỡ và màu sắc vỏ hạt phải đạt 95 . không lẫn tạp chát Độ nảy mầm Tỷ lệ nảy mầm 90 Dịch hại Vỏ ngoài của hạt không nấm mốc có ghi ở bao bì nội dung sau đây và đã xử lý nước nóng 5I C trong 10 phút rồi ngâm lại trong Chinosol 8-hydroxy quinoline sulphate 1 trong 3 phút 2. Phương pháp thử - Lấy 20 hạt ngẫu nhiên chẻ dôi hạt cho vào đĩa petri ngâm trong thuốc thử 2 3 5 Triphenyl tetrazolium chloride 1 ở điều kiện tối trong 3 giờ. Đếm số hạt có màu hồng đỏ hạt sẽ nảy mầm tốt và tính tỷ lệ hạt có phản ứng màu là tỷ lệ nảy mầm. - Thời gian kiểm định Khi lô hạt giống được xuất bán. 3. Ghi nhãn bao gói vận chuyển và bảo quản . Ghi nhãn Mỗi túi nhựa hoặc hộp kín phải có nhãn hiệu chữ in rõ ràng. Nội dung nhãn hiệu bao gốm 132 Quyến - CẦY CÓ MÚI. Phần phụ lục - Tên giống . - Tên khoa học . - Trọng lượng . - Ngày tháng năm thu hoạch và đóng gói . - Cách xử lý nấm bề mặt gây hại cho hạt giống chỉ tiêu dịch hại trong phần yêu cầu kỹ thuật . - Cơ sở sản xuất tên và địa chỉ. - KCS tên nhân viên nông nghiệp kiểm định hạt giông. . Bao gói - Hạt giông được đóng gói trong túi nhựa PE loại trong có độ dày ít nhất 0 05mm. - Hoặc có thể đóng gói trong các hộp kín bằng kim loại hoặc bằng nhựa. - Trọng lượng hạt giống trong túi nhựa không vượt quá 2kg ưong trường hợp sử dụng hộp kín chuyên dụng có thể chứa nhiều hơn. . Vận chuyển và bảo quản - Có thể đóng gói hạt giống trong túi nhựa hoặc hộp nhựa hộp kim loại rút chân không. - Hạt giống được bảo quản ỡ nhiệt độ 5 C 85 độ ẩm tương đối. - Thời gian bảo quản .

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.