TAILIEUCHUNG - MẠCH ĐIỆN TỬ - CHƯƠNG 2

Tùy theo nhiem v. mà ho+t dong c2a transistor ph"i d c dat trong vùng nào. Nh vay, phân cBc transistor là d a các dien thê mot chiêu vào các cBc c2a transistor nh thê nào de transistor ho+t dong trong vùng mong muôn. Di nhiên ng Qi ta còn ph"i thBc hien mot sô bien pháp khác de on dHnh ho+t dong transistor nhât là khi nhiet do c2a transistor thay doi. Trong ch !ng này, ta kh"o sát ch2 yêu A BJT NPN nh ng các kêt q2a và ph | 2 Page 1 of 31 MẠCH ĐIỆN TỬ n n Chương II MẠCH PHÂN CỰC VÀ KHUẾCH ĐẠI TÍN HIỆU NHỎ DÙNG BJT 1. Mục tiêu. 2. Kiến thức cơ bản cần có khi học chương này. 3. Tài liệu tham khảo liên quan đến chương. 4. Nội dung Phân cực cố định. Phân cực ổn định bằng cực phát. Phân cực bằng cầu chia điện thế. Phân cực bằng hồi tiếp điện thế. Một số dạng mạch phân cực khác. Thiết kế mạch phân cực. BJT hoạt động như một chuyển mạch. Tính khuếch đại của BJT. Mạch khuếch đại cực phát chung. Mạch khuếch đại cực thu chung. Mạch khuếch đại cực nền chung. Phân giải theo thông số h đơn giản. Phân giải theo thông số h đầy đủ. Bài tập cuối chương. 5. Vấn đề nghiên cứu của chương kế tiếp. Ta biết BJT có thể hoạt động trong 3 vùng - Vùng tác động Vùng khuếch đại hay tuyến tính với nối B-E phân cực thuận nối B-C phân cực nghịch - Vùng bảo hòa Nối B-E phân cực thuận Nối B-C phân cực thuận - Vùng ngưng Nối B-E phân cực nghịch Tùy theo nhiệm vụ mà hoạt động của transistor phải được đặt trong vùng nào. Như vậy phân cực transistor là đưa các điện thế một chiều vào các cực của transistor như thế nào để transistor hoạt động trong vùng mong muốn. Dĩ nhiên người ta còn phải thực hiện một số biện pháp khác để ổn định hoạt động transistor nhất là khi nhiệt độ của transistor thay đổi. Trong chương này ta khảo sát chủ yếu ở BJT NPN nhưng các kết qủa và phương pháp file D My Documents My eBooks Study Cac bai giang ve KT mach dien tu-VietNam 2. 1 23 2000 2 Page 2 of 31 phân tích vẫn đúng với BJT PNP chỉ cần chú ý đến chiều dòng điện và cực tính của nguồn điện thế 1 chiều. . PHÂN CỰC CỐ ĐỊNH FIXED-BIAS Mạch cơ bản như hình Phương pháp chung để phân giải mạch phân cực gồm ba bước - Bước 1 Dùng mạch điện ngõ vào để xác định dòng điện ngõ vào Ib hoặc Ie . - Bước 2 Suy ra dòng điện ngõ ra từ các liên hệ Ic 0Ib Ic Ie - Bước 3 Dùng mạch điện ngõ ra để tìm các thông số còn lại điện thế tại các chân giữa các chân củaBJT. Áp dụng vào mạch điện hình - Mạch .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.