TAILIEUCHUNG - ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG & LUẬT THỰC PHẨM

Tình trạng an toàn vệ sinh thực phẩm ở Việt Nam đang rất đáng báo động. Theo thống kê của Tổ chức Y tế thế giới mỗi năm Việt Nam có khoảng 8 triệu người bị ngộ độc thực phẩm hoặc ngộ độc do liên quan đến thực phẩm | ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG ỊỊỊỊỊL LUẬT THỰC PHẨM VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ THỰC PHẨM Institute of Biotechnology and Food Technology IBF CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC Phần I Thực phẩm và chất lượng TP Phần II Tiêu chuẩn hóa và luật thực phẩm Phần III Đảm bảo chất lượng trong nhà máy chế biến thực phẩm Phần IV Đánh giá hệ thống Đảm bảo chất lượng GV Nguyễn Thị Thanh Bình - ĐH Công nghiệp Tp. HCM 2 TÀI LIỆU THAM KHẢO Giáo trình Đảm bảo chất lượng luật thực phẩm Vũ Quốc Bình - Quản lý chất lượng tòan diện -NXB ĐH Quốc gia Hà nội l Business edge - Bộ sách Quản trị sản xuất và vận hành - NXB Trẻ 2003. Hà Duyên Tư và cộng sự - Quản lý chất lượng trong công nghiệp thực phẩm - NXB KH KT 2006. Các văn bản pháp luật của Việt nam về chất lượng thực phẩm Một số website liên quan đến chất lượng TP GV Nguyễn Thị Thanh Bình - ĐH Công nghiệp Tp. HCM

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.