TAILIEUCHUNG - Giáo án ĐỊa lý lớp 7 : Tên bài dạy : HOẠT ĐỘNG CÔNG NGHIỆP Ở ĐỚI ÔN HOÀ

Mục tiêu : 1) Kiến thức : nền CN ở đới ôn hoà là nền CN hiện đại ( thể hiện trong CN chế biến ) - Biết và phân biệt các cảnh quan CN , khu CN, TT CN , vùng CN . 2) Kĩ năng : phân tích bố cục 1 ảnh ĐL 3) Thái độ : GD MT II – Đồ dùng dạy học : - Ảnh về các cảnh quan CN ở các nước , các cảng biển lớn trên | HOẠT ĐỘNG CÔNG NGHIỆP Ở ĐỚI ÔN HOÀ I - Mục tiêu 1 Kiến thức nền CN ở đới ôn hoà là nền CN hiện đại thể hiện trong CN chế biến - Biết và phân biệt các cảnh quan CN khu CN TT CN vùng CN . 2 Kĩ năng phân tích bố cục 1 ảnh ĐL 3 Thái đô GD MT II - Đồ dùng dạy học - Ảnh về các cảnh quan CN ở các nước các cảng biển lớn trên TG . - BĐ CN TG hình III - Phương pháp đàm thoại phân tích nhóm . IV - Các bước lên lớp 1 Ổn đĩnh 2 KT bài cũ Câu 1 2 SGK trang 49 3 Giảng Hoạt đông 1 NỀN CÔNG NGHIỆP CÓ CƠ CẤU ĐA DẠNG Hoạt đông dạy và học Ghi bảng GV có 2 cách phân loại ngành CN I - NỀN CÔNG NGHIỆP CÓ CƠ CẤU CN nặng CN nhẹ ĐA DẠNG CN khai thác và CN chế biến - Đời ôn hoà có 2 ngành CN khai thác là gì những ngành CN chính CN khai táhc CN này phát triển ở những nơi nào và CN chế biến . CN chế biến là gì Vì sao các - Đời ôn hoà là nơi có nước đới ôn hoà ngành CN lại đa nền CN phát triển sớm dạng. nhất cách đây 250 năm Cho biết đặc điểm CNchế biến ở Sp CN của TG do đới đới ôn hoà ôn hoàcung cấp. Nêu vai trò của ngành CN ở đới - CN chế biến là thế ôn hoà đối với TG như thế nào mạnh nổi bật của niều HS thảo luận và giải quyết các câu nước trong đới ôn hoà hỏi ý trên . - Các nước CN hàng đầu Đọc và chỉ trên BĐ các nước có là Hoa kỳ Nhật Bản nến CN hàng đầu trên TG. Đức LBN . Hoạt động 2 CẢNH QUAN CÔNG NGHIỆP HS đọc khái niệm cảnh quan CN hoá II - CẢNH QUAN CÔNG nh quan CN hoá phổ biến ở đới ôn hoà theo NGHIỆP thứ từ thấp lên cao - Khái niệm cảnh quan CN ho Khu CN là gì TT CN là gì - Khu Cn Vùng CN là gì - TT CN HS quan sát hình để phân biệt thế nào -Vùng CN là TT CN thế nào là Vùng CN . - Cảnh quan CN phổ biến HS quan sát hình khắp mọi nơi nhưng cũng là Cho biết trong 2 khu CN này khu nào có nơi tập trung nuồn gây ô nhiễr khả năng gây ô nhiễm MT nhiều nhất vì sao .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.