TAILIEUCHUNG - Bài giảng điện tử môn sinh học: đa dạng của lớp sâu bọ

Bọ ngựa: ăn sâu bọ, có khả năng biến đổi màu sắc theo môi trường Ve sầu: đẻ trứng trên thân cây, ấu trùng ở đất, ve đực kêu vào mùa hạ Ruồi, muỗi là động vật trung gian truyền nhiều bệnh Kiến : chăn nuôi rệp sáp để làm thức ăn + Số loài, cấu tạo cơ thể, môi trường sống và tập tính của lớp sâu bọ rất đa dạng | I. MỘT SỐ ĐẠI DIỆN SÂU BỌ KHÁC II. ĐẶC ĐIỂM CHUNG VÀ VAI TRÒ THỰC TIỄN 2. Vai trò thực tiễn 1. Đặc điểm chung 1. Sự đa dạng về loài, lối sống và tập tính 2. Nhận biết một số đại diện và môi trường sống BÀI 27:ĐA DẠNG VÀ ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA LỚP SÂU BỌ GAO vein click van khung CHÚ Ý. Kí hiệu (?) ở đầu dòng là câu hỏi mà các em phải trả lời Kí hiệu bàn tay cầm bút ( ) là nội dung bắt buộc các em phải ghi vào vở. số đại diện sâu bọ khác II. Đặc điểm chung và vai trò thực tiễn V. Củng cố Chú ý BÀI 27:ĐA DẠNG VÀ ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA LỚP SÂU BỌ Giáo vein click chuột trái vào đoạn phim. LỚP SÂU BỌ BÀI 26: CHÂU CHẤU 4 I. MỘT SỐ ĐẠI DIỆN SÂU BỌ KHÁC 1. Sự đa dạng về loài, lối sống và tập tính số đại diện sâu bọ khác II. Đặc điểm chung và vai trò thực tiễn V. Củng cố Chú ý Giáo vein click chuột trái vào đoạn phim. BÀI 27:ĐA DẠNG VÀ ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA LỚP SÂU BỌ số đại diện sâu bọ khác II. Đặc điểm chung và vai trò thực tiễn V. Củng cố Chú ý Giáo vein click chuột trái vào đoạn phim. tạo ngoài và di chuyển II. Cấu tạo trong III. Dinh dưỡng IV. Sinh sản và phát triển V. Kiểm tra đánh giá Chú ý BÀI 27:ĐA DẠNG VÀ ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA LỚP SÂU BỌ Giáo vein click chuột trái vào đoạn phim. tạo ngoài và di chuyển II. Cấu tạo trong III. Dinh dưỡng IV. Sinh sản và phát triển V. Kiểm tra đánh giá Chú ý BÀI 27:ĐA DẠNG VÀ ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA LỚP SÂU BỌ ? Ở các hình trên có những đại diện nào? ? Em hãy cho biết thêm những đặc điểm của mỗi đại diện mà em biết? ? Nhận xét sự đa dạng về số loài, cấu tạo cơ thể, môi trường sống và tập tính của lớp sâu bọ? + Các đại diện: mọt hại gỗ, ong mật, bướm, chuồn chuồn, kiến, bọ ngựa, ve sầu, ruồi, muỗi + Bổ sung thêm các thông tin về các đại diện Ví dụ: Bọ ngựa: ăn sâu bọ, có khả năng biến đổi màu sắc theo môi trường Ve sầu: đẻ trứng trên thân cây, ấu trùng ở đất, ve đực kêu vào mùa hạ Ruồi, muỗi là động vật trung gian truyền nhiều bệnh Kiến : chăn nuôi rệp sáp để làm thức ăn + Số loài, cấu tạo cơ thể, môi trường sống và tập .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.