TAILIEUCHUNG - BÀI GIẢNG VẬT LÝ ĐẠI CƯƠNG - CHƯƠNG 3 ĐIỆN MÔI

Trong điện môi không có điện tích tự do, các điện tích hầu nh- cố định tại chỗ, chúng chỉ có thể dịch chuyển khoảng cách rất nhỏ quanh vị trí cố định. .1. Sự phân cực của chất điện môi . Hiện t-ợng phân cực điện môi: Trên thanh điện môi B xuất hiện các điện tích trong r điện tr-ờng E0 Trên thanh điện môi điện - r- + + - E' - - + ++ tích xuất hiện ở đâu định xứ tại đó - gọi là điện tích liên kết . Điện tích liên kết sinh. | BÀI GIẢNG VẬT Lý ĐẠI CƯƠNG Tác giả PGS. TS Đỗ Ngọc Uấn Viện Vật lý kỹ thuật Trường ĐH Bách khoa Hà nội Chương III ĐIỆN MÔI 0 Trong điện môi không có điện tích tự do các điện tích hầu như cố định tại chỗ chúng chỉ có thể dịch chuyển khoảng cách rất nhỏ quanh vị trí cố định. 1. Sự phân cực của chất điện môi . Hiện tượng phân cực điện môi Trên thanh điện môi B xuất hiện các điện tích trong điện trường Ẽ- - Trên thanh điện môi điệ BR0 tích xuất hiện ở đâu định xứ tại ỈH K đó - gọi là điện tích liên kết . Điện tích liên kết sinh ra điện trường phụ E Điện trường trong điện môi Ẽ Ẽ0 Ẽ . Phân tử không phân cực và phân tử phân cực a. Phân tử không phân cực Tâm điện tích âm và tâm điện tích dương trùng .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
22    73    0    05-12-2021
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.