TAILIEUCHUNG - Giáo án ĐỊa lý lớp 7 : Tên bài dạy : ĐỚI NÓNG – MÔI TRƯỜNG XÍCH ĐẠO ẨM

I – Mục tiêu : HS cần nắm 1) Kiến thức : Xác định được vị trí đới nóng trên Thế Giớivá các kiểu MT trong đới nóng. - Trình bày được đặc điểm của MT XĐ ẩm. 2) Kỹ năng : - Đọc được biểu đồ nhiệt độvà LM của MT XĐ ẩm . - Nhận biết được MTXĐ ẩm qua 1 đoạn văn mô tả và qua ảnh chụp. 3) | ĐỚI NÓNG - MÔI TRƯỜNG XÍCH ĐẠO ẨM I - Mục tiêu HS cần nắm 1 Kiến thức Xác định được vị trí đới nóng trên Thế Giớivá các kiểu MT trong đới nóng. - Trình bày được đặc điểm của MT XĐ ẩm. 2 Kỹ năng - Đọc được biểu đồ nhiệt độvà LM của MT XĐ ẩm . - Nhận biết được MTXĐ ẩm qua 1 đoạn văn mô tả và qua ảnh chụp. 3 Thái độ - Yêu thiên nhiên yêu đất nước GD ý thức bảo vệ MT. II - Phương pháp trực quan diễn giảng phát vấn phân tích III - Đồ dùng dạy học - Bản đồ KH TG BĐ các nước TN TG các loại gió. - - Các hình phóng to. IV - Các bước lên lớp 1 Ổn định 2 KT bài cũ - Nhận xét hình dáng tháp tuổi hình và có gí thay đổi và nhóm tuổi nào tăng về tỷ lệ và nhóm tuổi nào giảm về tỷ lệ. - - Kể tên các KV đông dân các d0ô thị lớn ở các KV Đông Nam Á. 3 Giảng Hoạt đông 1 ĐỚI NÓNG Họat đông dạy và học Ghi bảng GV gọi HS lên xác định vị trí đới nóng trên BĐ TG. Hãy trình bày giới hạn của đới nóng Hãy cho biết tại sao đới nóng còn gọi là nội CT Ý nghĩa của nội CT là KV 1 năm có 2 lần MT chiếu thẳng góc và 2 CT là giới hạn cuối cùng của MT chiếu thẳng I - ĐỚI NÓNG - Trải dài giữa 2 chí tuyến thành 1 vành đai liên tục bao quanh TĐ 30 B - 30 N - Có 4 kiểu MT SGK góc 1 lần và đây là kV có góc MT chiếu sáng lớn nhất nhận được lượng nhiệt của MT cao nhất nên nơi đây gọi là đới nóng. GV treo BĐ các loại gió trên TĐ. HS lên xác định hướng và đọc tên loại gió thổi giữa 2 CT. GV do MT đới nóng không đồng nhất và lại phân thành 1 số KV khác nhau . Vậy dựa vào hình hãy kể tên các loại MT ở đới nóng. Hoạt đông 2 MOI TRƯỜNG XÍCH ĐẠO ẨM 1 Vị trí II - MÔI TRƯỜNG HS quan sát hình xác định vị trí XÍCH ĐẠO ẨM MT XĐ ẩm . 1 . Vị trí Hãy cho biết giới hạn MT XĐ ẩm từ - Từ 5 B 5 N dọc khoảng vĩ độ nào tới vĩ độ nào theo 2 đường XĐ 2 Khí hậu 2. Khí hậu

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.