TAILIEUCHUNG - Bệnh truyền nhiễm thú y

Ngành đào tạo thú y trong những năm vừa qua đã có những nỗ lực trong việc mở rộng quy mô và nâng cao chất lượng đào tạo. Tuy nhiên, đổi mới và cập nhật kiến thức của nhiều giáo trình đại học trong lĩnh vực này còn chậm. Trong số giáo trình cần biên soạn mới đó có "Giáo trình Bệnh truyền nhiễm thú y" | Bệnh truyền nhiễm thú y LỜI NÓI ĐẦU Ngành đào tạo thú y trong những năm vừa qua đã có những nỗ lực trong việc mở rộng quy mô và nâng cao chất lượng đào tạo. Tuy nhiên đổi mới và cập nhật kiến thức của nhiều giáo trình đại học trong lĩnh vực này còn chậm. Trong số giáo trình cần biên soạn mới đó có Giáo trình Bệnh truyền nhiễm thú y . Giáo trình môn học này hiện đang được sử dụng trong các khoa bộ môn đại học thú y và chăn nuôi - thú y đã được biên soạn trước đây gần 30 năm. Trong thời đại khoa học công nghệ phát triển nhanh chóng hiện nay đồng thời các thuật ngữ khoa học cũng trên đà đó không tránh khỏi biến đổi theo quá trình vận động khách quan của xã hội nhiều kiến thức trong tài liệu cũ đó đã trở nên bất cập. Giáo trình này được chấp nhận biên soạn cùng với gần 40 giáo trình khác trong khuôn khổ chương trình của Dự án mức B Nâng cao năng lực đào tạo các môn liên quan sinh học của Đại học Huế. Tuy nhiên do điều kiện hạn chế về thời gian nội dung giáo trình này chỉ giới hạn trong phần truyền nhiễm học đại cương còn được hiểu là Dịch tễ học bệnh truyền nhiễm thú y . Đây là phần đầu trong chương trình dài gồm 11 đơn vị học trình của môn Bệnh truyền nhiễm thú y áp dụng cho sinh viên năm giáp cuối và năm cuối của ngành học Thú y. Những quy tắc viết thuật ngữ có nguồn gốc nước ngoài không phải chữ Hán là vấn đề lớn phức tạp và chưa được thống nhất trong các văn bản trên thực tế nhiều quy tắc khác nhau đồng thời được sử dụng. Theo chúng tôi những nguyên tắc Việt hóa không du nhập từ nước ngoài một cách khiên cưỡng và nguyên tắc bảo đảm tính nhất quán của thuật ngữ cần được tuân thủ. Giáo trình này áp dụng quy tắc ghi âm thuật ngữ có nguồn gốc tiếng nước ngoài đã được áp dụng trong Giáo trình vi sinh vật học thú y do Nhà xuất bản Nông Nghiệp ấn hành năm 2002 và là giáo trình mang nội dung tiền đề cho môn học này. Đồng thời để tránh sự hiểu lầm xuất phát từ vốn từ vựng có sự khác biệt giữa các khu vực chúng tôi sử dụng từ bệnh thay cho từ ốm tuy từ sau đã khá phổ biến .

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.