TAILIEUCHUNG - Giáo án ĐỊa lý lớp 7 : Tên bài dạy : ĐÔ THỊ HOÁ Ở ĐỚI ÔN HOÀ

– Mục tiêu : 1) Kiến thức : - Hiểu được những đặc điểm cơ bản của ĐTH ở đới ôn hoà (phát triển về số lượng , về chiều rộng và chiều sâu , liên kết với nhau thành chùm đô thị hoặc siêu đô thị , phát tiển đô thị có qui hoạch. - Nắm được những vấn đề nảy sinh trong quá trình ĐTH ở các nước phát | ĐÔ THỊ HOÁ Ở ĐỚI ÔN HOÀ I - Mục tiêu 1 Kiến thức - Hiểu được những đặc điểm cơ bản của ĐTH ở đới ôn hoà phát triển về số lượng về chiều rộng và chiều sâu liên kết với nhau thành chùm đô thị hoặc siêu đô thị phát tiển đô thị có qui hoạch. - Nắm được những vấn đề nảy sinh trong quá trình ĐTH ở các nước phát triển và cách giải quyết . 2 Kĩ năng Nhận biết ĐT cổ và ĐT mới qua ảnh. II - Đồ dùng dạy hoc - BĐ DS TG và hình ảnh 1 vài đo thị lớn ở các nước phát triển . - Các hình III - Phương pháp đàm thoại phân tích nhóm . IV - Các bước lên lớp 1 Ổn định 2 KT bài cũ Câu 1 2 SGK trang 52 3 Giảng Hoạt động 1 ĐÔ THỊ HOÁ Ở MỨC ĐỘ CAO Hoạt động dạy và học Ghi bảng HS đọc SGK phần I Quan sát hình - Thảo luận và trao đổi Hãy nêu các đặc điểm cơ bản của vùng ĐTH cao Nêu và chỉ trên BĐ tên 1 số siêu ĐT phát triển ở đới ôn hoà . GV hướng d6ãn HS phân biệt ĐT cổ và ĐT mới I - ĐÔ THỊ HOÁ Ở MỨC ĐỘ CAO - Hơn 75 DC đới ôn hoà sống trong các ĐT. - Sự phát triển các ĐT được tiến hành theo qui hoạch. - Nhiều ĐT mở rộng kết nối với nhau thành chuổi ĐT hoặc chùm ĐT. - ĐT phát triển cả về chiều rộng chi6èu cao và chiều sâu. - Tên 1 số siêu ĐT lớn NewYork Tokyo Pans . - Lối sống ĐT đã trở nên phổ biến . Hoạt đông 2 CÁC VẤN ĐỀ CỦA ĐÔ THỊ Chia 3 nhóm II - CÁC VẤN ĐỀ CỦA N1 việc tập trung dân quá đông ĐÔ THỊ vào các đô thị các siêu đô thị sẽ - Sự phát triển nhanh các ĐT làm nảy sinh những vấn đề gì đối đã phát sinh nhiều vấn đề với MT nan giải ô nhiễm MT ùn N2 có quá nhiều phương tiện tắc GT. GT trong các đô thị sẽ có ảnh - Hiện nay nhiều nước được hưởng gì tới môi trường qui hoạch lại ĐT theo hướng N3 Dân đô thị tăng nhanh thì phi tập trung xây doing việc giải quyết nhà ở trong các nhiều TP vệ tinh chuyển đô thị sẽ như thế nào dịch các HĐ CN DV .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.