TAILIEUCHUNG - Tự tạo bút lông ngỗng giống Harry Potter đem đi học

1 chiếc lông vũ lớn - 1 ruột bút bi - Màu nhuộm vải (hoặc phẩm màu, mực) - Kéo Đến phần hành động này: :D | Tự tạo bút lông ngỗng giống Harry Potter đem đi học Nhìn chiếc bút này trong phim cũng thấy hay ho đấy chứ Chuẩn bị những đạo cụ này nhé - 1 chiếc lông vũ lớn - 1 ruột bút bi - Màu nhuộm vải hoặcphẩm màu mực - Kéo Ấ 1 Ầ 1 A 1 - V A T-V - Đên phân hành động này D Bước 1 - Pha màu nhuộm với nước nóng và nhúng lông vũ 11 1 7 A -V vào khay như thê này này. Bước 2 - Sau khi lông vũ đã ngấm đều thuốc nhuộm mình để khô rùi cắt bớt phần đầu của chiêc lông .

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.