TAILIEUCHUNG - Electronic principles - Chapter 9

Tham khảo tài liệu 'electronic principles - chapter 9', kỹ thuật - công nghệ, điện - điện tử phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Chương 9 Mô hình AC Từ Vựng (1) Ac current gain = độ lợi dòng ac Ac emitter resistance = điện trở ac ở cực phát Ac equivalent circuit = mạch tương đương ac Base-biased amplifier = mạch khuếch đại được phân cực nền Bypass capacitor = tụ vòng qua, rẽ mạch, bỏ qua CB amplifier= mạch KĐ B chung CC amplifier= mạch KĐ C chung Từ Vựng (2) CE amplifier= mạch KĐ E chung Coupling capacitor = tụ ghép DC current gain = độ lợi dòng DC Dc equivalent circuit = mạch tương đương dc Distortion = sái dạng, méo Ebers-Moll model = mô hình Ebers-Moll model = mô hình Từ Vựng (3) Small-signal amplifier = mạch KĐ tín hiệu nhỏ Superposition theorem = định lý xếp chồng, chồng chập T model = mô hình T TSEB amplifier = mạch KĐ dùng phân cực phát 2 nguồn VDB amplifier = mạch KĐ được phân cực bằng mạch chia áp Nội dung chương 9 Mạch khuếch đại được phân cực nền Mạch khuếch đại được phân cực phát Hoạt động tín hiệu nhỏ Beta AC Điện trở AC của diode phát Hai mô hình transistor Phân tích mạch KĐ Các đại lượng AC .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.