TAILIEUCHUNG - May áo đón thu cho cô nàng mê vintage

Bước 1: - Đo độ rộng của vai, cổ, tay, eo và ghi lại. Rùi gập đôi mảnh vải và cắt như hình bên (x là chiều dài từ cổ tới quá rốn 10cm, y là độ rộng eo +5cm, z là độ rộng vai + 5cm. Cắt tiếp 1 mảnh vải có kích thước tương tự. Sau đó, cắt đôi tấm vải theo đường gập và giữ lại nha! | May áo đón thu cho cô nàng mê vintage Dễ thương lắm í Chuẩn bị những đạo cụ này nhé - Vải lanh hoa nhí - Vải thô hoa - Kim chỉ kéo khuy máy may Ấ 1 Ầ 1 A 1 - V A T-V - Đên phân hành động này D Bước 1 - Đo độ rộng của vai cổ tay eo và ghi lại. Rùi gập đôi mảnh vải và cắt như hình bên x là chiều dài từ cổ tới quá rốn 10cm y là độ rộng eo 5cm z là độ rộng vai 5cm. Cắt tiếp 1 mảnh vải có kích thước tương tự. Sau đó cắt đôi tấm vải theo đường gập và giữ lại nha Bước 2 - Lật mặt trái các tấm vải ghép và may phần viền lại với nhau theo phần đánh dấu. - Lộn mặt phải tấm vải vừa may chúng ta sẽ có sản phẩm như trong hình nhé

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.