TAILIEUCHUNG - Hiến pháp - đạo luật cơ bản của nhà nước tư sản

Cuộc cách mạng tư sản đ ã mở đ ầu lịch sử thế giới cận đ ại bằng hàng loạt các cuộc cách mạng lớn như ở Anh, Pháp, Hoa kì và có ảnh hưởng lớn đ ến tiến trình lịch sử của thế giới. | Tiểu luận LỜI NÓI ĐẦU Cuộc cách mạng tư sản đã mở đầu lịch sử thế giới cận đại bằng hàng loạt các cuộc cách mạng lớn như ở Anh Pháp Hoa kì . và có ảnh hưởng lớn đến tiến trình lịch sử của thế giới. Sự ra đòi nhà nước tư sản là hệ quả tất yếu của quá trình phát triển phương thức tư bản chủ nghĩa và song song với nó là sự ra đòi của pháp luật tư sản. Có thể nói sự ra đòi của pháp luật tư sản đã đánh dấu một bước ngoặt lớn trong lịch sử lập pháp của lịch sử nhân loại. Từ đây loài người được biết đến một bản hiến pháp trong đó quy định những quyền và tự do của công dân mà trước đây chưa bao giờ dám nghĩ đến. Rất nhiều tư tưởng tiến bộ xuất phát từ những ngày đầu hình thành nên pháp luật tư sản vẫn còn giữ nguyên giá trị và không ngừng thúc đẩy sự phát triển xã hội. Trong xã hội hiện đại và phát triển ngày nay chúng ta sẽ tiếp tục phát huy những mặt mạnh và loại trừ nhưng mặt yếu của nó góp phần làm nên một thế giới hoà bình sự phát triển bền vững và đảm bảo mọi người sinh ra đều có quyền bình đẳng tự do và mưu cầu hạnh phúc. như trong bản hiến pháp nước Mỹ năm 178 7. Nguyễn Thị Tuyết Minh K2B - VB II CQ 1 Tiểu luận Ngay từ khi nhà nước tư sản được thành lập hàng loạt các chế định của pháp luật tư sản cũng được ra đời đó là phương tiện để bảo vệ chế độ tư hữu tư bản địa vị cũng như quyền lợi của giai cấp tư sản. So với pháp luật phong kiến thì pháp luật tư sản đã có những tiến bộ vượt bậc về nội dung và kĩ thuật lập pháp cách thức quy định ban bố và thi hành lẫn việc pháp điển hoá và phân loại. Chúng ta có thể nhìn nhận những tiến bộ của pháp luật tư sản dưới các góc độ sau đây 1. Hình thức biểu hiện Pháp luật tư sản biểu hiện chủ yếu dưới luật thành văn được ghi trong các văn bản pháp luật một cách rõ ràng. Các loại văn bản pháp luật tư sản cũng hết sức phong phú điển hình nhất cần phải kể đến là hiến pháp luật các sắc lệnh và nghị định trong khi đó hình thức phổ biến của pháp luật phong kiến là tập quán pháp và được ban hành dưới dạng lệnh chiếu chỉ khẩu lệnh. của nhà

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.