TAILIEUCHUNG - Tài liệu Tiếng Nhật cơ sở 5 Giải thích văn phạm

Ở bài 7 và bài 24, chúng ta đã học về các biểu hiện cho và nhận đồ vật hay một hành động qua việc sử dụng 3 động từ「あげます、もらいます、くれます」. Bài này chúng ta sẽ học thêm về các biểu hiện cho – nhận phản ánh mối quan hệ Trên - Dưới (địa vị, tuổi tác) , quan hệ Trong – Ngoài, quan hệ thân thuộc giữa người cho và người nhận (bao hàm cả sắc thái tâm lý, tình cảm.). * Quan hệ Trong (ウチ) – Ngoài (ソト) Trong (ウチ) Những người trong gia đình mình hay trong nhóm của. | 3 FPT University D ỈAf OF Wi -O Japanese Language Training Division Ì41Ă Tiếng Nhật cơ sở 5 Giải thích văn phạm Ở bài 7 và bài 24 chúng ta đã học về các biểu hiện cho và nhận đồ vật hay một hành động qua việc sử dụng 3 động từ rfolf g t bbl t foỉ J . Bài này chúng ta sẽ học thêm về các biểu hiện cho - nhận phản ánh mối quan hệ Trên - Dưới địa vị tuổi tác quan hệ Trong - Ngoài quan hệ thân thuộc giữa người cho và người nhận bao hàm cả sắc thái tâm lý tình cảm. . Quan hệ Trong ỹ - Ngoài Vb Trong ý Ngoài Vb Những người trong gia đình mình Những người ngoài gia đình mình Những người trong công ty trường học hay trong nhóm của mình - Những người ngoài công ty trường học hay ngoài nhóm của mình. - Người không quen biết Những người trong nước mình Những người nước ngoài 1. - N V ưdặ T. Cách thể hiện hành động nhận từ ai cái gì giống rtb ầtj nhưng mang hàm ý khiêm nhường của người nói Ý nghĩa mình nhận từ ai đó cái gì Cách dùng rv ặẳ j là khiêm nhường ngữ được dùng thay cho rtb0ầtj với hàm ý thể hiện sự khiêm tốn nhún nhường của người nhận đối với người cho khi người nói nhận gì đó từ người có tuổi tác địa vị xã hội cao hơn mình trừ người trong gia đình người không thân quen lắm hoặc khi muốn thể hiện sự tôn trọng đối với người cho mình. Chú ý chủ thể của động từ này luôn luôn là rfcfcbj tôi Ví dụ tóUi B fc èử Ỳ fcfc ặtto Tôi nhận được cái đồng hồ từ giám đốc. 2 SAI ĐỦNG 2. Ỉ3 N Zđèv T. 3 FPT University Tiếng Nhật cơ sở 5 D1EAJ 0F WW-OX Japanese Language Training Division Giải thích văn phạm tóm ậcl -rwm 0t ậỉLto Tôi đã nhận được một món quà từ thầy cô giáo tóUi T zr V fcfđ To Tôi nhận được tiền từ bố. Trong trường hợp này mặc dù bố là người trên người lớn tuổi hơn mình nhưng vì là người nhà ý oA nên không dùng động từ 0fcfc ặầt mà dùng t bvẳto tóUi ỉ t kv To I Tôi nhận được tiền từ bố. Cách thể hiện hành động ai đó cho tặng mình cái gì giống nhung hàm ý tôn kính hơn Ý nghĩa ai đó cho mình cái gì Cách dùng r fc ếVỆtj là tôn kính ngữ được dùng thay cho u . với hàm ý thể .

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.