TAILIEUCHUNG - Làm thế nào để quyết định hai sản phẩm hai sản phẩm khác nhau

Chiến lược khác biệt hoá sản phẩm hay chiến lược định vị sản phẩm và dịch vụ là chiến lược làm khác biệt các sản phẩm và dịch vụ của công ty so với đối thủ cạnh tranh, tạo ra điểm độc đáo riêng làm sao để nó chiếm được một chỗ đặc biệt và có giá trị trong tâm trí của khách hàng. chiến lược khác biệt hoá sản phẩm đòi hỏi công ty phải quyết định khuếch trương bao nhiêu điểm khác biệt và những điểm khác biệt nào sẽ dành cho khách hàng mục tiêu. | LÀM TH Ế NÀO QUY Ế T ĐỊNH HAI SẢN PHẨM KHÁC NHÀU Phan Thụy Xuân Uyên và Cộng sự ở SensoryLab-BK-HCMC PHHƯƠNG PHÁP PHÂN BIỆT NỘI DUNG CHÍNH Cơ sở lý thuy é t Các phép thử phân biệt Phân tích thống kê Các ví dụ 19 02 2009 PHHƯƠNG PHÁP PHÂN BIỆT 2 Ngưỡng cảm giác I Các y ê u tố ảnh hường đẹn ngườr Sự thích nghi Sự giảm độ nhạy cảm đối với một sản phẩm do đã ti ễ p xúc với sản phẩm này Sự giảm độ nhạy cảm đối với một sản phẩm do ti ễ p xúc với một sản phẩm khác PHHƯƠNG PHÁP PHÂN BIỆT Các phép thử phân biệt Tổ chức 20-50 người lọc Tam giác cặp đôi 2-3 Phân tích kết quả tra bảng hoặc tính khi-bình phương Thuận lợi Nhanh thực hiện và phân tích đơn giản Thường dùng đế lựa chọn người thử Hạn ch ễ Thông tin Y N Độ nhạy thấp phụ thuộc vào mức độ tập trung Lựa chọn phép thử A - not A A 254 CÓ giống mẫu A không Cặp đôi 2-AFC 349 591 Sản phẩm nào ngọt hơn Giống-khác nhau same diferent 197 654 Các mẫu khác nhau không Hai-ba T 806 563 Mầu nào giống mẫu chuẩn Tam giác 031 579 261 Mầu nào không lặp lại 3-AFC 190 644 489 Mẩu nào ngọt nhất PHHƯƠNG PHÁP PHÂN BIỆT Trình bày mẫu Khuy ế t danh mã hóa bằng 3 chữ số ánh sáng đỏ Cân bằng trật tự trình bày mẫu Cặp đôi 2AFC AB BA Giong khác AA BB AB BA Tam giác 3AFC AAB ABA BAA BBA BAB ABB Kiểm định thống kê Khi-bình phương hiệu chỉnh Kiểm định nhị phân PHHƯƠNG PHÁP PHÂN .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.