TAILIEUCHUNG - Triamcinolon

Tên chung quốc tế: Triamcinolone. Mã ATC: A01A C01, D07A B09, D07X B02, H02A B08, R01A D11, R03B A06, S01B A05. Loại thuốc:Glucocorticoid. Dạng thuốc và hàm lượng Kem bôi, mỡ, bột nhão: 0,1%; lọ tiêm: 5 mg/ml; 25 mg/ml; 40 mg/ml; nhũ dịch: 10 mg/ml; ống tiêm: 3 mg/ml (5 ml); 10 mg/ml (5 ml); 40 mg/ml (1,5 và 10 ml); siro: 2 mg/5 ml; 4 mg/ml (120 ml); viên nén: 1, 2, 4, 8 mg. Bình xịt mũi định lượng 55 microgam triamcinolon acetat/1 xịt. | Triamcinolon Tên chung quốc tế Triamcinolone. Mã ATC A01A C01 D07A B09 D07X B02 H02A B08 R01A D11 R03B A06 S01B A05. Loại thuốc Glucocorticoid. Dạng thuốc và hàm lượng Kem bôi mỡ bột nhão 0 1 lọ tiêm 5 mg ml 25 mg ml 40 mg ml nhũ dịch 10 mg ml ống tiêm 3 mg ml 5 ml 10 mg ml 5 ml 40 mg ml 1 5 và 10 ml siro 2 mg 5 ml 4 mg ml 120 ml viên nén 1 2 4 8 mg. Bình xịt mũi định lượng 55 microgam triamcinolon acetat 1 xịt. Bình xịt qua miệng có định lượng liều 100 microgam triamcinolon acetat 1 xịt và 200 microgam triamcinolon acetat 1 xịt. Dược lý và cơ chế tác dụng Triamcinolon là glucocorticoid tổng hợp có fluor. Được dùng dưới dạng alcol hoặc este để uống tiêm bắp hoặc tiêm tại chỗ hít hoặc bôi ngoài để điều trị các rối loạn cần dùng corticoid Chống viêm ức chế miễn dịch chống dị ứng. Vì thuốc gần như không có tác dụng của các corticoid điều hòa chất khoáng nên thuốc không dùng đơn độc để điều trị suy thượng thận. Tác dụng giữ muối và nước yếu nhưng tác dụng khác của glucocorticoid mạnh và kéo dài hơn prednisolon. Số liệu dưới đây so sánh tác dụng chống viêm và tác dụng giữ Na của vài loại corticosteroid. Nếu của cortisol là 1 và 1 thì của prednisolon là 4 và 0 8 và của triamcinolon là 5 và 0. Khoảng thời gian tác dụng tính theo giờ và liều tương đương mg của cortisol là 12 giờ và 20 mg của prednisolon là 24 - 36 giờ và 5 mg của triamcinolon là 24 -36 giờ và 4 mg. Với liều cao dùng toàn thân triamcinolon có tác dụng ức chế bài tiết hormon hướng vỏ thượng thận ACTH từ tuyến yên gây suy vỏ thượng thận thứ phát vỏ thượng thận ngừng tiết corticosteroid. Thời gian tác dụng chống viêm tương đương thời gian ức chế trục HPA dưới đồi - tuyến yên -thượng thận . Sau một liều uống 40 mg thời gian đó là 2 25 ngày. Sau khi tiêm bắp 1 liều 40 mg thời gian đó là 2 - 4 tuần. Triamcinolon được hấp thụ tốt qua đường tiêu hóa. Cũng được hấp thụ tốt khi tiêm tại chỗ hoặc dùng ngoài đặc biệt khi băng kín hay da bị tổn thương hoặc xông phun sương qua mũi miệng thuốc có thể được hấp thu tốt gây

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.