TAILIEUCHUNG - Ebook Kỹ thuật thủy canh và sản xuất rau sạch - PGS.TSKH. Nguyễn Xuân Nguyên

Ebook Kỹ thuật thủy canh và sản xuất rau sạch có bố cục gồm 8 chương. Nội dung cuốn sách trình bày lịch sử kỹ thuật thủy canh, kỹ thuật trồng sạch, thực hành kỹ thuật thủy canh quy mô nhỏ, dinh dưỡng trong trồng sạch, khử trùng môi trường trồng trọt, ưu và nhược điểm của kỹ thuật thủy canh, bệnh rễ và nấm bệnh rễ, tính toán dinh dưỡng trong kỹ thuật thủy canh. | TRUNG TÂM Tư VẤN CHUYÊN GIAO CÔNG NGHỆ NƯỚC SẠCH VÀ MỘI TRƯỜNG Chủ biên PGS. TSKH. NGUYỄN XUÂN NGUYÊN KỸ THUẬT THUỶ CANH VÀ SẢN XUẤT RAU SẠCH TRUNG TÂM Tư VẤN CHUYỂN GIAO CỒNG NGHỆ NƯỚC SẠCH VÀ MÔI TRƯỜNG Chủ biên PGS. TSKH. Nguyễn Xuân Nguyên KỸ THUẬT THỦY CANH VÀ SẢN XUẤT RAU SẠCH NHÀ XUẤT BẢN KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT HÀ NỘI - 2004 Lòi giới thiệu Trung tâm Tư vấn Chuyển giao Công nghệ Nước sạch và Môi trường CTC thuộc Ban chỉ đạo Quốc gia về Cung cấp nước sạch và Vệ sinh môi trường là một tổ chức khoa học công nghệ có chức năng đào tạo nâng cao trình độ cán bộ khoa học và công nghệ cán bộ quản lý và cõng nhân kỹ thuật theo các chương trình cua Ban chỉ đạo Quốc gia về Cung cấp nước sạch và Vệ sinh môi trường trong lĩnh vực phòng chống ô nhiễm công nghiệp. Xin trân trọng giới thiệu cuốn sách Kỹ thuật thủy canh và sản xuất rau sạch do Trung tâm Tư vấn Chuyển giao Công nghệ Nước sạch và Môi trường biên soạn. Cuốn sách gồm tám chương Chương . Lịch sử kỹ thuật thũy canh Chương 2. Kỹ thuật trồng sạch Chương 3. Thực hành kỹ thuật thủy canh quy mô nhỏ Chương 4. Dinh dưỡng trong trồng sạch Chương 5. Khử trùng môi trường trồng trọt Chương 6. Ưu điểm và nhược điểm của kỹ thuật thủy canh Chương 7. Bệnh rễ và nấm bệnh rễ Chương 8. Tính toán dinh dưỡng trong kỹ thuật thủy canh Cuốn sách này là một trong những tài liệu dùng để tham khảo cho các cán bộ khoa học cán bộ giảng dạy và sinh viên đặc biệt dành cho các cán bộ khoa học thuộc lĩnh vực vệ sinh môi trường và an toàn thực phẩm. Trong quá trình biên soạn chắc chắn không tránh khỏi những thiếu sót. Rất mong nhân được sự đóng góp ý kiến của bạn đọc. Thư xin gửi về Trung tâm Tư vấn Chuyển giao Công nghệ Nước sạch và Môi trường CTC 1001 Đường Hoàng Quốc Việt Hà Nội Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.