TAILIEUCHUNG - Bài giảng Công nghệ sản xuất thực phẩm truyền thống - ThS. Trần Xuân Ngạch

Bài giảng Công nghệ sản xuất thực phẩm truyền thống do ThS. Trần Xuân Ngạch biên soạn gồm 4 chương, nhằm mục đích giới thiệu một số khái niệm cơ bản, các sản phẩm không lên men, các sản phẩm bánh và kẹo, các sản phẩm lên men. Cùng tham khảo nội dung bài giảng. | ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƯỜNG ĐẠI học bách khoa KHOA HÓA Kỹ thuật BÀI GIẢNG MÔN HỌC CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT THỰC PHẨM TRUYỀN THỐNG Mã số môn học 1071183 Số tín chỉ 2 Giáo viên phụ trách GVC - ThS Trần Xuân Ngạch Đà Nằng - 2007 CHƯƠNG I - MỘT SỐ KHÁI NIỆM MỞ ĐẦU . Văn hóa và văn hóa học. - Trong tiếng Việt văn hóa culture được dùng theo nghĩa thông dụng để chỉ học thức trình độ văn hóa culture standard lối sống cultured theo nghĩa chuyên môn hẹp để chỉ trình độ phát triển của một giai đoạn lịch sử văn hóa Đông sơn văn hòa Phùng nguyên. . - Theo nghĩa rộng văn hóa bao gồm tất cả những gì thuộc về sáng tạo của con người tức là Văn hóa là một hệ thống hữu cơ các giá trị vật chất và tinh thần do con người sáng tạo và tích lũy qua quá trình hoạt động thực tiễn trong sự tương tác giữa con người với môi trường tự nhiên và xã hội . - Các đặc trưng của văn hóa có 4 đặc trưng cơ bản Tính hệ thống nhờ đó mà nó thực hiện được chức năng tổ chức xã hội là nền tảng của xã hội tức là một nền văn hóa cultural base . Tính giá trị có thể phân biệt giá trị vật chất và giá trị tinh thần giá trị sử dụng giá trị đạo đức giá trị thẩm mỹ giá trị vĩnh cửu giá trị nhất thời nhờ đó mà nó thực hiện được chức năng điều chỉnh xã hội làm động lực cho sự phát triển của xã hội. Tính nhân sinh văn hóa là một hiện tượng xã hội do con người sáng tạo ra nhờ đó mà nó thực hiện được chức năng giao tiếp của con người. Tính lịch sử được duy trì bằng truyền thống văn hóa traditional culture nhờ đó mà nó thực hiện được chức năng giáo dục. - Văn hóa học culturelogy là khoa học nghiên cứu về văn hóa có các bộ môn nghiên cứu như văn hóa sử địa văn hóa văn hóa đại cương cơ sở văn hóa với mục đích bảo tồn và phát triển văn hóa dân tộc. . Văn hóa âm thực Việt Nam - Để duy trì cuộc sống thì ăn uống là việc quan trọng đầu tiên có thực mới vực được đạo dân dĩ thực vi tiên hay dân dĩ thực vi thiên . - Ăn uống là văn hóa tận dụng môi trường tự nhiên trong cơ cấu bữa ăn của người Việt Nam là theo truyền thống văn hóa nông .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
13    62    0    05-12-2021
30    39    0    05-12-2021
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.