TAILIEUCHUNG - Báo cáo " Nghiên cứu xử lý Polyclobiphenyl bằng phương pháp hóa nhiệt xúc tác (Phần I. Ảnh hưởng của chất mang MB và chất phản ứng CAO đến phân hủy nhiệt Polyclobiphenyl "

Bài báo đã tiến hành nghiên cứu phân hủy PCBs ở nhiệt độ 600oC có sử dụng chất mang là MB và chất phản ứng là CAO. Sản phẩn phản ứng đã được xác định. Có sự khác biệt về sản phẩm phân hủy PCBs khi chỉ sử dụng MB và khi sử dụng hỗn hợp MB và CAO. Khi sử dụng 3,0 gam MB có chứa từ 1,0 đến 3,0 gam CAO thì sản phẩm khí hình thành chỉ có chứa 1,2-benzendicacboxylic axít không độc; PCBs còn lại trên MB chỉ còn 4 đến 6 nguyên tử clo trong. | Tạp chí Khoa học ĐHQGHN Khoa học Tự nhiên và Công nghệ 24 2008 292-297 Nghiên cứu xử lý Polyclobiphenyl bằng phương pháp hóa nhiệt xúc tác Phần I. Ảnh hưởng của chất mang MB và chất phản ứng CAO đến phân hủy nhiệt Polyclobiphenyl Nguyễn Kiều Hưng Đỗ Quang Huy Trần Văn Sơn Đỗ Sơn Hải Đỗ Thị Việt Hương Trường Đại học Khoa học Tự nhiên ĐHQGHN 334 Nguyễn Trãi Hà Nội Việt Nam Nhận ngày 29 tháng 10 năm 2008 Tóm tắt. Bài báo đã tiến hành nghiên cứu phân hủy PCBs ở nhiệt độ 600oC có sử dụng chất mang là MB và chất phản ứng là CAO. Sản phẩn phản ứng đã được xác định. Có sự khác biệt về sản phẩm phân hủy PCBs khi chỉ sử dụng MB và khi sử dụng hỗn hợp MB và CAO. Khi sử dụng 3 0 gam MB có chứa từ 1 0 đến 3 0 gam CAO thì sản phẩm khí hình thành chỉ có chứa 1 2-benzendicacboxylic axít không độc PCBs còn lại trên MB chỉ còn 4 đến 6 nguyên tử clo trong phân tử. Hiệu suất phân hủy PCBs tăng khi sử dụng thêm chất phản ứng CAO và đạt cao nhất là 98 88 . 1. Đặt vấn đề Polyclobiphenyl PCBs là một hỗn hợp chất cơ clo được sử dụng làm chất điện môi trong dầu biến thế chất kháng cháy trong dầu thủy lực chất dẻo hóa và chất cho vào mực in. Bên cạnh đó PCBs còn là hỗn hợp chất gây ô nhiễm môi trường gây ung thư ở người làm ảnh hưởng đến hệ thần kinh hệ miễn dịch hệ nội tiết hệ sinh dục của một số loài sinh vật. PCBs rất bền trong tự nhiên và khó bị phân hủy bởi vi sinh vật và hoá chất. Vì vậy từ năm 1979 PCBs đã bị cấm sản xuất trên toàn thế giới 1-3 . Tuy nhiên hiện nay trên thế giới cũng như ở Việt Nam vẫn còn tồn lưu một lượng lớn PCBs Tác giả liên hệ. ĐT 84-4-38588597. E-mail hungnk@. trong các loại dầu biến thế phế thải hoặc đang được sử dụng. Việt Nam trước đây đã nhập khẩu khoảng tấn dầu biến thế từ Rumani Trung Quốc Liên Xô. Hầu như toàn bộ lượng dầu này chưa được kiểm soát và xử lý sau khi thải bỏ 4 . Đây chính là nguồn gây ô nhiễm chất hữu cơ khó phân hủy rất lớn ở nước ta hiện nay. Việc nghiên cứu để xử lý PCBs trong dầu biến thế phế thải đã được nhiều tác giả .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.