TAILIEUCHUNG - Xây dựng chương trình sử dụng tiện ích makefile.

Các chương trình nhỏ = 1 file đơn. Các chương trình không quá nhỏ: - Có rất nhiều dòng code - Các thành phần phức tạp. - Nhiều hơn 1 người lập trình Các vấn đề: - Các file dài khó để quản lí (cho cả người lập trình và máy). - Mọi thay đổi đề đòi hỏi sự biên dịch dài. Nhiều người lập trình không thể chỉnh sửa các file đòng thời. | Chủ đề của tuần Làm thế nào để xây dựng chương trình sử dụng tiện ích makefile. Duyệt cây Depth first search (duyệt theo chiều sâu) - Duyệt thứ tự trước - Duyệt thứ tự giữa - Duyệt thứ tự sau - Breadth first search (duyệt theo chiều rộng) Exercises Makefile - Động cơ thúc đẩy Các chương trình nhỏ => 1 file đơn. Các chương trình không quá nhỏ: - Có rất nhiều dòng code Các thành phần phức tạp. Nhiều hơn 1 người lập trình Các vấn đề: - Các file dài khó để quản lí (cho cả người lập trình và máy). - Mọi thay đổi đề đòi hỏi sự biên dịch dài. Nhiều người lập trình không thể chỉnh sửa các file đòng thời. Makefile - Động cơ thúc đẩy Giải pháp: chia project(dự án/công trình) thành các file. Mục tiêu: Phân chia tốt các thành phần Tối thiểu sự biên dịch khi có gì đó thay đổi. Dễ dàng bảo trì cấu trúc project, sự phụ thuộc và sự sáng tạo. Bảo trì project Được thực hiện trong UNIX với công cụ makefile. 1 makefile là 1 file (script - bản thảo) chứa: - Cấu trúc project (các files, sự phụ thuộc). - Giới thiệu cách tạo file Lệnh make đọc 1 makefile, hiểu cấu trúc project và tạo file thực thi. Lưu ý rằng công cụ makefile không chỉ giới hạn với lập trình C. Project structure (cấu trúc project) Cấu trúc project và sự phụ thuộc có thể biểu diễn bởi 1 DAG (Directed Acyclic Graph – Đồ thị có hướng không có chu trình) Ví dụ: Chương trình có 3 files , , được include trong file File thực thi là file sum (Xem hình minh hoạ trong slide tiếng anh tr7) makefile sum: gcc–o sum : gcc–c : gcc–c Luật cú pháp : //sự phụ thuộc (phím tab)gcc–c //hành động (xem hình minh hoạ slide tiếng anh tr9) Các makefile tương đương .o phụ thuộc (mặc định) vào file .c tương vậy, makefile tương đương là: sum: gcc–o sum : gcc–c : gcc–c makefile tương đương (tiếp) Ta có thể nén các sự phụ thuộc giống nhau và sử dụng các .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.