TAILIEUCHUNG - Giáo án ĐỊa lý lớp 7 : Tên bài dạy : DÂN SỐ

– Mục tiêu : 1) Kiến thức : Học sinh cần có những hiểu biết căn bản về : _ Dân số và tháp tuổi. _ Dân số là nguồn lao động của một địa phương. _ Tình hình và nguyên nhân của sự gia tăng dân số. _ Hậu quả của sự gia tăng dân số ở các nước đang phát triển. 2) Kỹ năng : _ Hiểu và nhận biết | DÂN SỐ I - Mục tiêu 1 Kiến thức Học sinh cần có những hiểu biết căn bản về _ Dân số và tháp tuổi. _ Dân số là nguồn lao động của một địa phương. _ Tình hình và nguyên nhân của sự gia tăng dân số. _ Hậu quả của sự gia tăng dân số ở các nước đang phát triển. 2 Kỹ năng _ Hiểu và nhận biết được sự gia tăng dân số và bùng nổ dân số qua các biểu đồ dân số. _ Rèn kỹ năng đọc và khai thác thông tin từ các biểu đồ dân số và tháp tuổi. 3 Thái độ Thấy được tầm quan trọng của sự gia tăng dân số đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của một đất nước. II - Đồ dùng dạy hoc _ Tháp tuôi hình phóng to. _ Biểu đồ gia tăng dân số Thế Giới từ đầu công nguyên đến năm 2050 hình . Biểu đồ hình và hình . III - Phương pháp chia nhóm vấn đáp trực quan thảo luận nhóm diễn giảng. IV - Các bước lên lớp 1 Ổn định. 2 Dăn dò qui định về tập vở và bộ môn . 3 Giảng Hoat đông 1 DÂN SỐ VÀ NGUỒN LAO ĐỘNG Họat đông dạy và học Ghi bảng GV cho HS đọc khái niệm dân số cuối trang đọc SGK I - Dân số v đoạn kênh chữ từ kết quả điều tra . lao động của một địa nguồn lao đông phương . Các cuộc điều t - Nơi theo tông điều tra dân số TG năm 2000 thì DS TG dân số cho bi khỏang 6 -7 tỉ người. tình hình dân s Dựa vào kiến thức SGK hãy cho biết kết quả điều tra nguồn lao độn dân số có tác dụng gì của một đ HS trả lời GV chốt ý cuộc điều tra dân số cho biết tình hình dân số phương một nước và nguồn lao động của 1 địa phương 1 nước. Dân số đượ Ghi bảng HS lập lại theo nội dung SGK 5. biểu hiện cụ th GV khẳng định DS là nguồn lao động quí báu cho sự phát bằng một thá triển KT-XH của 1 địa phương và DS được biểu hiện cụ thể bằng 1 tháp tuổi tháp DS - ghi bảng và treo tranh SGK 4 và đánh số thư tự 1 2 3 4 trên hình Dựa vào kênh hình SGK 4 hãy cho biết tên vị trí mang số 1 2 3 4 trên 2 tháp tuổi . GV bổ sung 1 độ tuổi - cột dọc 2 Nam - trái 3 Nữ phải 4 số dân triệu người - chiều ngang Và số lượng người trong các độ tuởi từ 0-4 đến 100 tuổi luôn được biểu diễn bằng một băng dài hình chữ nhật. Tháp

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.