TAILIEUCHUNG - Giáo trình kỹ thuật điện part 8

. Sức điện động phần ứng Khi quay rôto, các thanh dẫn của dây quấn phần ứng cắt từ trường, trong mỗi thanh dẫn cảm ứng sức điện động : e = Sức điện động phần ứng Eư bằng tổng các sức điện động thanh dẫn trong một nhánh. Số thanh dẫn trong một nhánh: N/2a Sức điện động phần ứng Eư: Eư = N/2a *e = N/2a * (1) Tốc độ dài: v= πDn/60 (2) Mặt khác từ thông mỗi cực từ φ = Btb πDl/2p (3) Từ (1) (2) (3) ta có Eư= pN/60a *nφ = kEnφ. | U Eư Rư Iư . SỨC ĐIỆN ĐỘNG PHẦN ỨNG CÔNG SUẤT ĐIỆN TỪ VÀ MÔMEN ĐIỆN TỪ a. Sức điện động phần ứng Khi quay rôto các thanh dẫn của dây quấn phần ứng cắt từ trường trong mỗi thanh dẫn cảm ứng sức điện động e Sức điện động phần ứng Eư bằng tổng các sức điện động thanh dẫn trong một nhánh. Số thanh dẫn trong một nhánh N 2a Sức điện động phần ứng Eư Eư N 2a e N 2a 1 Tốc độ dài v nDn 60 2 Mặt khác từ thông mỗi cực từ ộ Btb nDl 2p 3 Từ 1 2 3 ta có Eư pN 60a nộ kEnộ Kết luận Eư kEnộ b. Công suất điện từ và mômen điện từ Công suất điện từ Pđt Eư Iư 5 Từ 4 và 5 ta có Pđt pN 60a nộ Iư Mômen điện từ Mđt Pđt r 6 fflr là tần số góc quay của rôto fflr 2nn 60 7 Từ 6 và 7 ta có Mđt pN 2na Iư ộ kM Iư ộ Kết luận Mđt kM Iư ộ . PHẢN ỨNG PHẦN ỨNG CỦA MÁY PHÁT ĐIỆN MỘT CHIỀU Khi máy điện một chiều không tải từ trường trong máy chỉ do dòng điện kích từ gây ra gọi là từ trường cực từ . Từ trường cực từ phân bố đối xứng ở đường trung tính hình học AB Ở đường trung tính hình học có cường độ từ cảm B 0 thanh dẫn chuyển động qua đó không cảm ứng sức điện động . Khi máy điện có tải dòng điện Iư trong dây quấn phần ứng rôto sinh ra từ trường phần ứng .Tác dụng của từ trường phần ứng lên từ trường cực từ gọi là phản ứng phần ứng. Từ trường trong máy là từ trường tổng hợp của từ trường cực từ và từ trường phần ứng . Hậu quả của phản ứng phần ứng a. Từ trường trong máy bị biến dạng Đường trung tính hình học AB đến vị trí mới gọi là trung tính vật lý A1B1 với góc lệch thường nhỏ và lệch theo chiều quay của rôto khi là máy phát điện và ngược chiều quay của rôto khi là động cơ điện. 77 b. Khi tải lớn dòng điện phần ứng lớn từ trường phần ứng lớn từ thông ộ của máy bị giảm xuống kéo theo sức điện động phần ứng Eư giảm điện áp máy phát U giảm . Ở chế độ động cơ từ thông giảm làm cho mômen quay giảm và tốc độ động cơ thay đổi Để khắc phục hậu quả trên người ta dùng cực từ phụ và dây quấn bù . Từ trường cực từ phụ và dây quấn bù ngược chiều với từ trường phần ứng nhằm triệt tiêu từ .

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
3    49    0    29-11-2021
73    68    0    29-11-2021
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.