TAILIEUCHUNG - Giáo án ĐỊa lý lớp 7 : Tên bài dạy : DÂN SỐ VÀ SỨC ÉP DÂN SỐ TỚI TÀI NGUYÊN – MÔI TRƯỜNG Ở ĐỚI NÓNG .

- Mục tiêu : 1 ) Kiến thức : biết được đới nóng vừa đông dân và có sự BN DS trong khi nenà KT còn đang trong quá trình phát triển , chưa đáp ứng được nhu cầu cơ bản của người dân . Biết được sức ép của DS lên đời sống và biệp pháp của các nước đang phá ttriển áp dụng để giảm sức ép | DÂN SỐ VÀ SỨC ÉP DÂN SỐ TỚI TÀI NGUYÊN - MÔI TRƯỜNG Ở ĐỚI NÓNG . I - Mục tiêu 1 Kiến thức biết được đới nóng vừa đông dân và có sự BN DS trong khi nenà KT còn đang trong quá trình phát triển chưa đáp ứng được nhu cầu cơ bản của người dân . Biết được sức ép của DS lên đời sống và biệp pháp của các nước đang phá ttriển áp dụng để giảm sức ép DS bảo vệ TN và MT. 2 Kĩ năng luyện tập cách đọc phân tích BĐ về các mối liên hê . Bước đầu luyện tập cách phân tích các số liệu thống kê. Thái độ ý thức bảo vệ MT . II - Đồ dùng dạy học biểu đồ hình bảng số liệu hình tranh ảnh III - Phương pháp phát vấn trực quan. IV - Các bước lên lớp 1 Ổn đĩnh 2 KT bài cũ - Câu 1 2 3 SGK 32 3 Giảng Hoạt đông 1 DÂN SỐ Hoạt đông dạy và học Ghi bảng GV yêu cầu HS quan sát lược đồ hình SGK trang 7 và trả lời. Cho biết DC ở đới nóng phân tích tập trung vào những khu vực nào ĐNÁ Nam Á Tây Phi ĐN Braxin DS đới nóng chiếm bao nhiêu DS TG 50 và tap trung ở mấy I - DÂN SỐ - DS đới nóng tập trung ở ĐNÁ NÁ Tây Phi ĐN Braxin. - Đới nóng tập trung . tài nguyên MT. khu vực DS ở đới nóng chiếm gần 50 nhân loại nhưng lại chỉ tập trung sinh sống trong 4 khu vực ấy thì sẽ tác động gì tới nguồn tài nguyên và MT ở những nơi đó HS quan sát BĐ hình 5 SGK Cho biết tình trạng gia tăng DS hiện nay của đới nóng như thế nào GV trong khi tài nguyên MT đang bị xuống cấp thì sự bùng nổ DS ở đới nóng có tác động như thế nào - Đặc điểm DS ở đới nóng . DS đới nóng đông nhung chỉ Sống tập trung trong 1 số khu vực . DS đới nóng đông và vẫn còn trong tình trạng BN DS. Trong khi nền KT hiện nay của đới

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
2    61    0    09-12-2021
3    52    0    09-12-2021
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.