TAILIEUCHUNG - Giáo án ĐỊa lý lớp 7 : Tên bài dạy : DÂN CƯ – XÃ HỘI CHÂU PHI

– Mục tiêu : 1) Kiến thức : - HS nắm được về sự phân bố dân cư rất không đều ở Châu Phi - Hiểu rõ những hậu quả lịch sử để lại qua việc buôn bán nô lệ và thuộc đại hoá bởi các cường quốc phương tây. - Hiểu rõ sự bùng nổ dân số không thể kiểm soát được và sự xung đột sắc tộc triền miên đang | DÂN CƯ - XÃ HỘI CHÂU PHI I - Mục tiêu 1 Kiến thức - HS nắm được về sự phân bố dân cư rất không đều ở Châu Phi - Hiểu rõ những hậu quả lịch sử để lại qua việc buôn bán nô lệ và thuộc đại hoá bởi các cường quốc phương tây. - Hiểu rõ sự bùng nổ dân số không thể kiểm soát được và sự xung đột sắc tộc triền miên đang cản trở sự phát triển của Châu Phi 2 Kỹ năng - Phân tích lược đồ phân bố dân cư và đô thị rút ra nguyên nhân của sự phân bố đó. - Phân tích số liệu thống kê sự gia tăng DS của 1 số QG dự báo khả năng và nguyên nhân bùng nổ DS. II - Đồ dùng dạy học BĐ phân bố DC và đô thị Châu Phi - Bảng số liệu thống kê vể tỷ lệ gia tăng DS - Tranh ảnh về xung đột vũ trang và di dân ở Châu Phi III - Phương pháp trực quan đàm thoại nhóm IV - Các bước lên lớp 1 Ổn đĩnh 2 Kiểm tra bài cũ - Phân tích BĐ nhiệt độ và LM của BĐ KH A B C D 3 Giảng Hoạt đông 1 LỊCH SỬ VÀ DÂN CƯ Hoạt đông dạy và học Ghi bảng GV yêu cầu HS đọc SGK phần sơ lược I - LỊCH SỬ VÀ LS DÂN CƯ LS Châu Phi chia mấy thời kì phát a Sơ lược lĩch sử triển 4 thời kì . Đọc từng thời kì - Châu Phi thời kì cổ GV nhận xét bổ sung đại có nền Văn Minh Thời kì LS đen tối tới sự phát triển sông Ninl rực rỡ . nhiều mặt KT XH bĩ ngưng trệ suốt mấy - Từ TK 16 19 TK. hàng triệu người da Năm 60 gọi là năm của Châu Phi đen ở CP bị đưa sang có 17 nước Châu Phi giành độc lập. Châu Mĩ làm nô lệ. Cho biết hậu quả vô cùng nặng nề do - Cuối TK 19 đầu TK sự buôn bán nô lệ và thuộc địa hoá của 20 gầ0n toàn bộ CP bị thực dân Đế quốc từ TK 16 - đầu TK chiếm làm thuộc địa . 20 để lại Châu Phi những gì - Năm 60 của TK 20 Sự lạc hậu chậm phát triển về DS lần lượt các nước xung đột sắc tộc nghèo đói Châu Phi giành độc HS quan sát H SGK nhận xét lập chủ quyền . - Đặc điểm cơ bản nhất của phân bố dân cư ở Châu Phi. - Trình bày sự phân bố dân cư trên lược b Dân cư phân bố đồ địa bàn phân bố của 4 loại mật độ không đều . dân số - Sự phân bố dân cư ở Dựa vào H kết hợp với hình CP phụ thuộc chặt để giải thích tại sao dân Châu Phi phân

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.