TAILIEUCHUNG - Bài giảng điện tử môn sinh học: Hoạt động hô hấp

Hoạt động hô hấp được điều hoà bởi yếu tố thần kinh. Đó là các nhóm tế bào đặc biệt, nằm ở nửa bên phải và nửa bên trái của hành tuỷ, tạo thành các trung khu hô hấp, bao gồm trung khu hít vào và trung khu thở ra. Hai trung khu này hoạt động mang tính tự động, nhưng lại chịu sự giám sát của trung tâm ức chế nằm tại cầu não. | Chào mừng quý thầy cô đến dự giờ thăm lớp Kiểm tra bài cũ H1: Hô hấp là gì? ý nghĩa của hô hấp? H2: Hô hấp gồm những giai đoạn chủ yếu nào? Hoạt động hô hấp Bài 21- tiết 22: I. Thông khí ở phổi. ? Các cơ xương ở lồng ngực đã phối hợp hoạt động với nhau như thế nào để làm tăng thể tích lồng ngực khi hít vào và làm giảm thể tích lồng ngực khi thở ra. Quan sát hình + hoạt động nhóm theo bàn trong 2 phút hoàn thành bảng sau: Sau khi quan sát hình hãy hoạt động nhóm theo bàn trong 2 phút hoàn thành bảng sau: Cử động hụ hấp Hoạt động của cỏc cơ hụ hấp Vai trũ cỏc cơ hụ hấp V Lồng ngực Hớt vào Thở ra - Cơ liờn sườn ngoài co. - Cơ hoành co. - Nõng sườn lờn, lồng ngực rộng về 2 bờn và phớa trước. - Mở rộng lồng ngực phớa dưới. Tăng - Cơ liờn sườn ngoài dón. - Cơ hoành dón. Hạ sườn và thu lồng ngực về vị trớ cũ. Giảm Cử động hụ hấp Hoạt động của cỏc cơ hụ hấp Vai trũ cỏc cơ hụ hấp V Lồng ngực Hớt vào Thở ra - Cơ liờn sườn ngoài co. - Cơ hoành co. - Nõng sườn lờn, lồng ngực rộng về 2 bờn và phớa trước. - Mở rộng lồng ngực phớa dưới. Tăng - Cơ liờn sườn ngoài dón. - Cơ hoành dón. Hạ sườn và thu lồng ngực về vị trớ cũ. Giảm Hít vào gắng sức ( 2100-3100) Thở ra gắng sức (800- 1200ml) Khí còn lại trong phổi( (1000- 1200) Dung tích sống(3400-4800ml Tổng dung tích của phổi 4400-6000ml Khí bổ sung Khí dự trữ Khí cặn Khí lưu thông Hình . Đồ thị phản ánh sự thay đổi dung tích phổi khi hít vào – thở ra bình thường và gắng sức. Thở ra bình thường(500ml ? Dung tích sống là gì. ? Dung tích phổi khi hít vào, thở ra bình thường và gắng sức có thể phụ thuộc vào yếu tố nào? ? Vì sao phải tập hít thở sâu? II. Trao đổi khí ở phổi và tế bào. Thiết bị đo nồng độ ôxi trong không khí hít vào, thở ra. Nhờ có các thiết bị đo như trên mà người ta đã đưa ra được kết quả sau: Bảng 21: Kết quả đo một số thành phần không khí hít vào và thở ra O2 CO2 N2 Hơi nước Khí hít vào 20,96% 0,02% 79,02% ít Khí thở ra 16,40% 4,10% 79,50% Bão hoà ? Em có nhận xét gì về sự thay đổi thành phần không khí hít vào và .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.