TAILIEUCHUNG - Chuột nhắt nhỏ xinh đựng đồ tí hon

Bước 2: - Rùi cắt một mẫu vải nỉ to hơn một chút và dùng keo dán kín lên tấm bìa. Bước 3: - Cắt thêm vải lót để dán kín mặt trong của mẫu bìa cứng nha! | Chuột nhắt nhỏ xinh đựng đồ tí hon Mấy thứ nhỏ nhỏ như dây chun kẹp tóc của phe con gái ý Chuẩn bị những đạo cụ này nhé - Bìa cứng - Vải nỉ hoặc vải dày có họa tiết - Vải màu - Keo dán băng keo 2 mặt - Kim chỉ rvÁ 1 Ầ 1 A 1 - V A . - Đên phân hành động này D Bước 1 - Cắt giấy bìa cứng thành 3 mảnh giống nhau hình ô van với kích thước mà bạn muốn. Bước 2 - Rùi cãt một mâu vải nỉ to hơn một chút và dùng keo dán kín lên tâm bìa. Bước 3 - Cãt thêm vải lót để dán kín mặt trong của mâu bìa cứng nha

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.