TAILIEUCHUNG - Quyết định số 1287/QĐ-TTg

QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH CHI TIẾT ĐƯỜNG VÀNH ĐAI 4 - VÙNG THỦ ĐÔ HÀ NỘI, ĐOẠN PHÍA NAM QUỐC LỘ 18 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ | THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM --- Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số 1287 QĐ-TTg Hà Nội ngày 29 tháng 07 năm 2011 QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH CHI TIẾT ĐƯỜNG VÀNH ĐAI 4 - VÙNG THỦ ĐÔ HÀ NỘI ĐOẠN PHÍA NAM QUỐC LỘ 18 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001 Căn cứ Quy hoạch xây dựng Vùng Thủ đô Hà Nội đến năm 2020 và định hướng đến năm 2050 Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải tại tờ trình số 2841 TTr-BGTVT ngày 17 tháng 5 năm 2011 về Quy hoạch chi tiết đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội - đoạn phía Nam quốc lộ 18 QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Phê duyệt Quy hoạch chi tiết đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội đoạn phía Nam quốc lộ 18 với những nội dung chủ yếu sau 1. Mục tiêu quy hoạch - Cụ thể hóa Quy hoạch phát triển giao thông vận tải Thủ đô Hà Nội đến năm 2020 đã được Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 90 2008 QĐ-TTg ngày 09 tháng 7 năm 2008 trong đó xác định hướng tuyến quy mô toàn tuyến và xác định các phân đoạn tuyến ưu tiên đầu tư để phân chia thành các dự án thành phần trên địa bàn các tỉnh nhằm phát triển kết cấu hạ tầng giao thông các địa phương liên quan trong vùng Thủ đô Hà Nội. - Là cơ sở để xác định mốc giới để các địa phương triển khai các quy hoạch phát triển kinh tế xã hội quy hoạch xây dựng quy hoạch sử dụng đất và các quy hoạch khác có liên quan đến tuyến đường. - Liên kết các tuyến đường bộ cao tốc các quốc lộ hướng tâm đã và đang triển khai để phát huy hiệu quả các tuyến đường này góp phần giảm tình trạng ùn tắc giao thông khu vực nội đô tạo dịch vụ vận tải chủ động và hiệu quả trong phát triển kinh tế khu vực. 2. Nội dung quy hoạch a Phạm vi lập quy hoạch Quy hoạch đi qua địa giới hành chính của 14 quận huyện thành phố trực thuộc 03 tỉnh thành phố - Thành phố Hà Nội Các huyện Sóc Sơn Mê Linh Đan Phượng Hoài Đức Thanh Oai Thường Tín và quận Hà Đông. - Tỉnh Hưng Yên Các huyện Văn Giang Khoái Châu Yên Mỹ Văn Lâm. - Tỉnh Bắc Ninh Các huyện Thuận Thành Quế Võ và thành phố Bắc Ninh. b Hướng tuyến

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.