TAILIEUCHUNG - DEXAMBUTOL-INH

Éthambutol là một kháng sinh có tác động chọn lọc trên các Mycobacterium loại điển hình ở người và bò (trực khuẩn lao) và loại không điển hình (đặc biệt là kansasii). | DEXAMBUTOL-INH Éthambutol là một kháng sinh có tác động chọn lọc trên các Mycobacterium loại điển hình ở người và bò trực khuẩn lao và loại không điển hình đặc biệt là kansasii . THÀNH PHẦN cho 1 viên Éthambutol hữu tuyền dichlorhydrate 400 mg Isoniazide hay INH 150 mg Tá dược lévilite gélatine amidon magnésium stéarate Eudragit L và S. DƯỢC LỰC Éthambutol là một kháng sinh có tác động chọn lọc trên các Mycobacterium loại điển hình ở người và bò trực khuẩn lao và loại không điển hình đặc biệt là kansasii . Nồng độ ức chế tối thiểu CMI là 1 mg ml đối với đa số các dòng trực khuẩn lao. Ở nồng độ này thuốc có thể được xem là một kháng sinh diệt khuẩn trên một số dòng. - Người ta tìm thấy trong mô phổi các nồng độ diệt khuẩn trên toàn bộ các dòng của trực khuẩn Koch. - Éthambutol có tác động trên trực khuẩn lao ở ngoài hoặc trong tế bào. - Không xảy ra tình trạng đề kháng chéo với các thuốc kháng lao khác. Tỷ lệ đề kháng nguyên phát đối với éthambutol dưới 1 . Để tránh xảy ra tình trạng đề kháng do sử dụng đơn trị liệu phải luôn luôn phối hợp éthambutol với một hoặc nhiều thuốc kháng lao khác. Isoniazide là một kháng sinh diệt khuẩn có tác động chọn lọc trên trực khuẩn Koch. Nồng độ có hiệu lực trong huyết thanh trong khoảng từ 1 đến 2 mg ml tương đương với một liều 5 mg kg ngày. DƯỢC ĐỘNG HỌC Éthambutol - hấp thu qua đường tiêu hóa tốt và nhanh trong khoảng 80 nồng độ đỉnh trong huyết thanh đạt được giữa giờ thứ 2 và thứ 4 khoảng 3 mg ml sau khi uống thuốc lúc đói với liều 20 mg kg - đào thải 80 trong nước tiểu dưới dạng có hoạt tính 20 trong phân - éthambutol tập trung nhiều ở mô đặc biệt là ở phổi. Nồng độ trong mô phổi lành mạnh và phổi đã bị nhiễm lao đạt được từ 5 đến 9 lần nồng độ trong huyết thanh - nếu có nhiễm lao màng não nồng độ trong dịch não tủy đạt được bằng phân nửa nồng độ trong huyết thanh - cần ghi nhận rằng éthambutol được khuếch tán qua nhau thai nhưng không qua sữa mẹ - thời gian bán hủy trong huyết tương 6 đến 8 giờ ở người bình thường cao hơn ở

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.