TAILIEUCHUNG - Báo cáo " Nghiên cứu khả năng hoàn nguyên của than hoạt tính-xúc tác (THT-XT) bằng không khí nóng "

Vật liệu than hoạt tính- xúc tác được điều chế từ than gáo dừa Trà Bắc, Trà Vinh được tẩm vài phần trăm khối lượng hỗn hợp các kim loại chuyển tiếp. Vật liệu này có khả năng hấp phụ rất tốt phenol và các hợp chất hữu cơ trong môi trường nước đồng thời lại có tính chất xúc tác oxy hóa các phân tử hữu cơ bị hấp phụ trên bề mặt than hoạt tính nhờ các tâm xúc tác kim loại chuyển tiếp và oxy không khí ở nhiệt độ tương đối thấp. Do được oxy hóa. | Tạp chí Khoa học ĐHQGHN Khoa học Tự nhiên và Công nghệ 24 2008 287-291 Nghiên cứu khả năng hoàn nguyên của than hoạt tính-xúc tác THT-XT bằng không khí nóng Trần Văn Hùng Nguyễn Hữu Phú Viện Hoá học Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18 Hoàng Quốc Việt Hà Nội Việt Nam Nhận ngày 29 tháng 7 năm 2008 Tóm tắt. Vật liệu than hoạt tính- xúc tác được điều chế từ than gáo dừa Trà Bắc Trà Vinh được tẩm vài phần trăm khối lượng hỗn hợp các kim loại chuyển tiếp. Vật liệu này có khả năng hấp phụ rất tốt phenol và các hợp chất hữu cơ trong môi trường nước đồng thời lại có tính chất xúc tác oxy hóa các phân tử hữu cơ bị hấp phụ trên bề mặt than hoạt tính nhờ các tâm xúc tác kim loại chuyển tiếp và oxy không khí ở nhiệt độ tương đối thấp. Do được oxy hóa ở nhiệt độ không cao ở 200oC nên than không bị cháy cấu trúc mao quản của than không bị phá hủy bề mặt tiếp xúc được bảo toàn nên khả năng hấp phụ của than được phục hồi hoàn nguyên khá tốt vì thế có thể hấp phụ -hoàn nguyên nhiều lần trong xử lý các chất ô nhiễm hữu cơ trong môi trường nước khắc phục được tình trạng khó hoàn nguyên của than hoạt tính và do đó làm giảm đáng kể giá thành sử dụng của than trong việc xử lý môi trường. 1. Mở đầu Than hoạt tính-xúc tác THT-XT là vật liệu được điều chế từ than hoạt tính và với một lượng nhỏ chất xúc tác vài khối lượng kl . Vật liệu này vừa có tính chất hấp phụ tốt các chất ô nhiễm hữu cơ trong môi trường nước đồng thời lại có tính chất xúc tác oxy hóa các phân tử hữu cơ bị hấp phụ trên bề mặt than hoạt tính nhờ các tâm xúc tác kim loại chuyển tiếp KLCT và oxy không khí ở nhiệt độ tương đối thấp. Do được oxy hóa ở nhiệt độ không cao nên than không bị cháy cấu trúc mao quản của than không bị phá hủy bề mặt tiếp xúc được bảo toàn nên khả năng hấp phụ của than được phục hồi hoàn nguyên khá tốt vì thế THT-XT có thể hấp phụ - hoàn nguyên nhiều lần nhiều chu kỳ trong xử lý các chất ô nhiễm Tác giả liên hệ. ĐT 84-4-37912184. E-mail hung_t_v@ hữu cơ trong môi trường nước khắc phục

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.