TAILIEUCHUNG - Tút tát ống cắm bút bằng ống hút cực đơn giản

Bước 1: - Chia ống hút thành 5 phần: 4 phần dài 4,8cm và 1 phần dài 1cm. Sau đó, gắn hai đầu ống hút tạo thành hình vuông như hình bên nè. Bước 2: - Tương tự bước 1, các bạn làm tất cả 17 hình vuông như thế nghen. | Tút tát ống cắm bút bằng ống hút cực đơn giản Một chiếc ống cắm bút bảy sắc cầu vồng sáng bừng bàn học nhé Chuẩn bị những đạo cụ này nhé - Ông hút - Mốp màu - Lõi cuộn giấy - Súng bắn keo - Kéo thước bút màu rvÁ 1 Ầ 1 A 1 - V A . - Đên phân hành động này D Bước 1 - Chia ống hút thành 5 phần 4 phần dài 4 8cm và 1 phần dài 1 C 1 -4 r 1 -4 X 1 r . 1cm. Sau đó gan hai đầu ống hút tạo thành hình vuông như hình bên nè. Bước 2 - Tương tự bước 1 các bạn làm tất cả 17 hình vuông như thế nghen. Bước 3 - Cắt mốp màu thành tấm vuông cạnh 4 8 cm và dùng súng bắn keo gắn ống hút lên miếng mốp. Bước 4 - Đặt lõi cuộn giấy vào giữa ống hút và tiếp tục đặt các ống hút vào lõi cuộn giấy như trong .

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.