TAILIEUCHUNG - Giáo án ĐỊa lý lớp 7 : Tên bài dạy : DÂN CƯ – XÃ HỘI TRUNG VÀ NAM MĨ

– Mục tiêu : 1) Kiến thức : HS hiểu rỏ vị trí . giới hạn Trung và NM - Đặc điểm dân cư Trung và NM , nền văn hoá Latinh 2) Kỹ năng : đọc và phân tích LĐ để tìm ra vị trí ĐL , đặc điểm ĐH Trung và NM II – Đồ dùng dạy học : - BĐ tự nhiên Trung và NM - Lược đồ các đô thị CMĩ III – Phương pháp | DÂN CƯ - XÃ HỘI TRUNG VÀ NAM MĨ I - Mục tiêu 1 Kiến thức HS hiểu rỏ vị trí . giới hạn Trung và NM - Đặc điểm dân cư Trung và NM nền văn hoá Latinh 2 Kỹ năng đọc và phân tích LĐ để tìm ra vị trí ĐL đặc điểm ĐH Trung và NM II - Đồ dùng dạy hoc - BĐ tự nhiên Trung và NM - Lược đồ các đô thị CMĩ III - Phương pháp trực quan phát vấn diễn giảng nhóm. IV - Các bước lên lớp 1 Ổn định 2 Kiểm tra bài cũ - Tại sao Trung và NM lại có nay đủ các đới KH đó là những đới KH nào Trình bày các kiêu MT ở Trung và NM . 3 Giảng Hoạt động 1 LỊCH SỬ Hoạt động dạy và học Ghi bảng MT HS quá trình đấu tranh trong quá khứ và giành độc lập GV yêu cầu HS đọc SGK mục 1 Qua nội dung SGK và sự hiêu biết của mình cho biết lịch sử T và NM chia làm mấy thời kì lớn cho biết nét chính trong nội dung từng thời kì Có 4 thời kì - Trước 1492 người Anhđiêng sinh sống - Từ 1492 - TK 16 xuất hiện luồng nhập cư TBN BĐN đưa người CPhi sang. I - LỊCH SỬ - Các nước Trung và NM cùng chung LS đấu tranh lâu dài giành độc lập. - Hiện nay các nước trong khu vực đoàn - Từ TK 16 19 thực dân TBN BĐN kết đấu tranh thoát đô hộ xâm chiếm . khỏi sự lệ thuộc vào - Từ đầu TK 19 bắt đầu đấu tranh giành HK. độc lập GV nhận xét bổ sung Hiện nay các nước T và NM sát cánh đấu tranh chống sự chèn ép bóc lột cảu các công ty TB nước ngoài đặc biệt là HK . Do gần 50 tổng số hàng hoá của KV là traqo đổi với HK bị HK chi phối gái cả các vật phẩm trao đổi vì vậy KT các nước T và NM bị thiệt hại lớn . Các nước T và NM càng đấu tranh đòi hỏi buôn bán bình đẳng tiến tới xây dựng 1 trật tự KT Quốc Tế mới. Nhiều tổ chức kiên kết KT khuh vực đã được tàhnh lập như hệ thống KT Mĩ Latinh hiệp ước Anđét . Nhằm giúp đỡ .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.