TAILIEUCHUNG - Kỹ thuật nuôi bò sữa, bò thịt ở gia đình part 4

Tham khảo tài liệu 'kỹ thuật nuôi bò sữa, bò thịt ở gia đình part 4', nông - lâm - ngư, nông nghiệp phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | lọc nâng cao chất lượng giống các giống thuần công tác giống sẽ không đạt được mục tiêu mong muốn. 1. Nhân giống thuần chủng - Là phương pháp di con đực yà con cái cùng giống cho phối với nhau nh củng cố và nâng cao các tính năng sản xuất và ổn đ tính di truyền ở các thế hệ sau trong phạm vi giống. dung chính của phương pháp là chọn lọc cá thể kết hợp ghép đôi phối giống dựa trên cơ sở đánh giá những điểm về nguồn gốc ngoại hình khả năng sản xuất 1 năng sinh sản và phẩm chất con sinh. Dối với bò thịt ta lấy chỉ tiêu tãng trọng đối với sữa ta lấy năng suất sữa chu kỳ 1 làm chỉ tiêu chọn chính. Một trong những biện pháp nhân giống thuần chi mang lại hiệu quả cao là nhăn giống theo dòng. Biện pl này nhằm phát huy và cùng cố ở các thế hệ sau những điểm giống của những con giống đầu dòng tốt nhất để đàn con dùng nâng cao chất lượng giống của đàn và giổ Nội dung của nhân giống theo dòng là Phát hiện con đầu dòng trên cơ sở đánh giá c lượng giống qua đời sau. Phối giống và cho sinh sản để có đàn con từ con .dòng hình thành nhóm gia súc thuần đủ cơ số cho CI tác chọn lọc. Tiêu chuẩn hóa dòng và xây dựng dòng hạt nl bao gôm tất cả những con vật đáp ứng được yêu cầu về và tính nàng sản xuất của nội bộ dòng loại thải đi nhi cá thể đi chệch giới hạn sản xuất của dòng. Củng cố dòng bàng cách chọn lọc cá thể và ghép 50 phối giống nội bộ dòng ở đời ba với đời ba III III hoặc đời ba với đời bốn III IV . Làm phong phú dòng bằng lai chéo dòng để tạo dòng mới. Biện pháp nhân giổng thuần chủng theo dòng trong thực tế có thể kéo dài 5 6 đời cho đến khi chưa xuất hiện những dòng mới có những đặc điểm sản xuất hơn hẳn dòng cũ. 2. Lai giống Là quá trình giao phối giữa 4iai hay nhiều dạng bố mẹ khác nhau tạo ra thể lai phối hợp các tính trạng quí của bố mẹ. Hiện tượng laì giổng xảy ra một cách tự phát gọi là lai tự nhiên còn do con người tiốn hành gọi là lai giống nhân tạo. Tùy theo mục đích sử dụng mà tiến hành lai kinh tế hoặc lai tạo giống. a. Lai kinh tế còn gọi là lai công nghiệp lai

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.