TAILIEUCHUNG - Giáo án ĐỊa lý lớp 7 : Tên bài dạy : CHÂU NAM CỰC CHÂU LỤC LẠNH NHẤT THẾ GIỚI

I – Mục tiêu : 1) Kiến thức : HS nắm được - Đ² tự nhiên của Châu Lục ở Cục Nam Trái Đất. - Một số nét đặc trưng về quá trình khám phá và nghiên cứu Châu Nam Cực 2) Kĩ năng : - Đọc bản đồ Đại Lý ở các vùng cực 3) Thái độ : GD MT II – Đồ dùng dạy học : - BĐ TN Châu Nam Cực - Ảnh về các nhà | CHÂU NAM CỰC CHÂU LỤC LẠNH NHẤT THẾ GIỚI I - Mục tiêu 1 Kiến thức HS nắm được - Đ2 tự nhiên của Châu Lục ở Cục Nam Trái Đất. - Một số nét đặc trưng về quá trình khám phá và nghiên cứu Châu Nam Cực 2 Kĩ năng - Đọc bản đồ Đại Lý ở các vùng cực 3 Thái độ GD MT II - Đồ dùng dạy hoc - BĐ TN Châu Nam Cực - Ảnh về các nhà thám hiểm Châu Nam Cực - BĐ nhiệt độ hình III - Phương pháp Đàm thoại nhóm phân tích trực quan diễn giảng . IV - Các bước lên lớp 1 Ổn định 2 KT bài cũ - Hãy cho biết cách xác định phương hướng ở cực Bắc và cực Nam Trái Đất 1 Giảng Hoạt đông 1 CHÂU NAM CỰC Hoạt đông dạy và học Ghi bảng GV yêu cầu HS dựa vào SGK cho biết I-CHÂU NAM vị trí giới hạn diện tích của Châu CỰC Nam Cực. a Vị trí giới hạn Châu NC được bao bọc bởi các Đại - Phần lục địa trong dương nào 3 ĐD vùng NC và các đảo QS H phân tích 2 BĐ nhiệt độ ven bờ lục địa . cho nhận xét về KH của Châu Nam - Diện tích 14 1 triệu Cực. Km2 GV giải thích Trạm Litơn American b Đặc điểm tự nhiên - Nhiệt độ cao nhất vào tháng T1 - - Khí hậu rất giá lạnh 10 C lạnh nhất TĐ . - Nhiệt độ thấp nhất vào tháng T9 Nhiệt độ quanh - 42 C năm 0 C Trạm Vôxtốc Địa hình là 1 cao - Nhiệt độ cao nhất vào tháng T1 - nguyên băng khổng lồ 37 C cao TB 2600m. - Sinh vật - Vậy kết quả khảùo sát nhiệt độ ở 2 Thực vật không trạm nói trên cho thấy đặc điểm chung có nhất của KH Châu Nam Cực là gì Động vật khả Với đặc điểm nhiệt như trên cho thấy năng chịu rét giỏi gió ở đây có đặc điểm gì đặc biệt Giải chim cánh cụt . thích Kháong sản giàu Vì đây là vùng khí áp cao than đá đồng dầu Dựa vào BĐTN Châu NC kết hợp H mỏ . nêu đặc điểm nổi bật đại hình

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.