TAILIEUCHUNG - Tái chế túi nilon thành giỏ đựng đồ tiện lợi

- Cắt chéo từ mép túi rùi bắt đầu cắt vòng theo thân túi để được các tấm nilon dài nha! | Tái chế túi nilon thành giỏ đựng đồ tiện lợi Đừng bỏ phí những chiếc túi nilon cũ nha Chuẩn bị những đạo cụ này nhé - Túi nilon - Kéo kim chỉ Ấ 1 Ầ 1 A 1 - V A T-V - Đến phân hành động này D Bước 1 - Cắt bỏ phần quai túi và đáy túi đi nè. Bước 2 - Cắt chéo từ mép túi rùi bắt đầu cắt vòng theo thân túi để được các tấm nilon dài nha Bước 3 - Tương tự chúng mình cần cắt 7 Ắ 7 thêm nhiêu tâm như vậy. Bước 4 - Giờ thì tết các tấm vừa cắt lại nào. Chúng mình có thể mắc đầu dây vào một chiêc đinh cho 1 Ã . Á 1 r dê têt nhé

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.