TAILIEUCHUNG - Tiểu luận quản lý nhà nước ngạch chuyên viên: Tăng cường công tác phổ biến pháp luật, giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức cho học sinh, sinh viên, trong các trường Đại học, Cao đẳng, TCCN

Nhằm chỉ ra những thực trạng nhân thức pháp luật hiện nay của học sinh, sinh viên để từ đó nêu lên sự cần thiết phải tăng cường và đẩy mạnh hơn nữa công tác phổ biến giáo dục đối với học sinh, sinh viên tài liệu "Tiểu luận QLNN ngạch chuyên viên: Tăng cường công tác phổ biến pháp luật, giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức cho học sinh, sinh viên, trong các trường Đại học, Cao đẳng, TCCN" để nắm bắt nội dung chi tiết. | Lớp BD kiến thức QLNN ngạch chuyên viên chính TRƯỜNG TIỂU LUẬN Tăng cường công tác phổ biến pháp luật giáo dục chính trị tư tưởng đạo đức cho học sinh sinh viên trong các trường Đại học Cao đẳng TCCN Nguyễn Thị. 1 Lớp BD kiến thức QLNN ngạch chuyên viên chính Đe chuẩn hóa cán bộ Nhà nước nhằm bồi dưỡng kiến thức và nâng cao trình độ kỹ năng quản lý hành chính Nhà nước trong công tác chuyên môn tôi đã được cơ quan cử đi học lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý Nhà nước ngạch Chuyên viên chính năm 2009 tại trường Chính trị Tỉnh Bình Dương từ 15 04 2009 đến 03 07 2009 khóa học đã cung cấp cho tôi những kiến thức sâu rộng về quản lý Nhà nước trong nhiều lĩnh vực nhất là quản lý Nhà nước trong lĩnh vực tài chính công quản lý thu chi ngân sách Nhà nước . Hiện nay ở vào thời kì hội nhập nhiều học sinh sinh viên có ý chí vươn lên trong học tập có hoài bão khát vọng lớn. Tuy nhiên cũng dưới tác động của nền kinh tế thị trường và cơ chế mở cửa và do nhiều nguyên nhân khác hành vi lệch chuẩn của thanh thiếu niên có xu hướng ngày càng tăng. Một số hành vi vi phạm pháp luật của học sinh sinh viên khiến gia đình và xã hội lo lắng như vi phạm giao thông đua xe trái phép bạo lực nhà trường quay cóp bài mua điểm cờ bạc nghiện rượu trong gia đình trẻ em thiếu kính trên nhường dưới không vâng lời cha mẹ người lớn. .Một số hành vi lệch chuẩn khác về mặt đạo đức như sống hưởng thụ chạy theo đồng tiền xa hoa lãng phí lười lao động và học tập thiếu ý thức rèn luyện không dám đấu tranh với cái sai thờ ơ vô cảm vị kỷ . cũng ngày càng nhiều hơn ở đối tượng còn ngồi trên ghế nhà trường. Những phàm chất xấu ấy là kết quả sự giáo dục không đồng bộ giữa gia đình nhà trường và xã hội. Việc giáo dục đạo đức trong nhà trường thường chú trọng tới nề nếp kỷ cương với nội quy những bài học giáo huấn không chú ý đến hành vi ứng xử thực tế. Chương trình sách giáo khoa quá ôm đồm nặng về lý thuyết thiếu kỹ năng sống không tạo được dấu ấn để hình thành nhân cách cho học sinh. Trong khi đó chương trình giáo .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.