TAILIEUCHUNG - Truyện cổ tích "Vũ trụ thuở sơ khai"

Thuở xưa ở vùng núi Ngọc Ang (1) có ông Rờ Xi, vóc người to lớn như trái núi. Ông đã đi khắp thế gian này, chỗ ông qua nhiều lần mặt đất trở nên lồi lõm và đó là các vùng núi bây giờ. Có một lần, ông Rờ Xi ngồi ăn trầu, rảnh rang mới lấy chân khua mặt đất, lập tức một vùng đồng bằng mênh mông hiện ra. | Vũ trụ thuở sơ khai Nguồn Người khổng lồ Thuở xưa ở vùng núi Ngọc Ang 1 có ông Rờ Xi vóc người to lớn như trái núi. Ông đã đi khắp thế gian này chỗ ông qua nhiều lần mặt đất trở nên lồi lõm và đó là các vùng núi bây giờ. Có một lần ông Rờ Xi ngồi ăn trầu rảnh rang mới lấy chân khua mặt đất lập tức một vùng đồng bằng mênh mông hiện ra. Những dòng sông dòng suối lớn là vết ngón tay ông Rờ Xi quờ tìm cái đánh lửa. Nếu không có ông thì bầu trời đã chùng xuống trùm sát mặt đất bởi vì bầu trời là cái chăn lớn giàng căng ra phơi. Ông Rờ Xi đã đứng cúi lưng để đỡ cho bầu trời khỏi chùng. Ông đứng lâu lắm. Một dấu chân hiện còn ở vùng Đak Tam lung phía tây Trà Mi còn dấu chân kia nghe nói ở mãi vùng đất Quy Nhơn sát biển. Con người Loài người khi mới xuất hiện có hình vóc lạ lùng. Đó là những con người cao to và chạy rất nhanh nhờ có hai đầu gối quay ra đằng sau với đầu gối này người ta có thể đuổi kịp bất kỳ loại thú rừng nào. Loài thú thấy mình có nguy cơ bị tiêu diệt mới cùng nhau lên kiện giàng. Giàng đành phải xoay đầu gối của người lại như ngày nay. Lại nói lúc đầu vì có thể kiếm ăn rất dễ dàng nhờ hai đầu gối kỳ lạ kia nên loài người sinh sôi nhanh chóng. Cua và rắn là hai con vật được người yêu thích đã hết sức giúp người kiếm ăn rồi mà vẫn không đủ. Chuối bảo Thế thì để ta nuôi chọ. . Thế là nhờ có thân chuối củ chuối hoa chuối quả chuối mà loài người sống được. Và cũng chính vì chuối nuôi người nên người phải giống như chuối Chuối ra buồng chuối già chuối chết và người đẻ con người già người cũng chết. Lửa Khi mới sinh ra loài người chưa có lửa dùng. Họ phải ăn sống nuốt tươi khổ lắm. Lúc bấy giờ chỉ có loài chuột là giữ được lửa nhưng nó giấu rất kín. Trời thương loài người mới sai ve đến xin hộ. Ve đến chuột không cho chuột lại bắt ve nhắm mắt lại mỗi khi nó đánh lửa. Vì có mắt ở nách nên ve vẫn dò biết được cách lấy lửa của chuột. Được ve bảo cho cách lấy lửa từ đó loài người mới có lửa dùng không phải chịu cảnh ăn sống nuốt tươi như trước nữa. .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN