TAILIEUCHUNG - Quản lý nhân viên làm việc bán thời gian

Các nhà quản lý thường không dành nhiều quan tâm đến những nhân viên làm việc bán thời gian. Họ nghĩ rằng nếu các nhân viên bán thời gian có nghỉ việc thì việc tìm người thay thế cũng không quá khó. Thế nhưng, việc thay đổi nhân sự thường xuyên, dù là nhân sự làm việc toàn thời gian hay bán thời gian, đều gây ra nhiều tổn thất cho doanh nghiệp: công việc bị đình trệ, các nhân viên mới không đáp ứng được nhu cầu của khách hàng, chất lượng dịch vụ xuống cấp, doanh nghiệp bị. | Quản lý nhân viên làm việc bán thời gian Các nhà quản lý thường không dành nhiều quan tâm đến những nhân viên làm việc bán thời gian. Họ nghĩ rằng nếu các nhân viên bán thời gian có nghỉ việc thì việc tìm người thay thế cũng không quá khó. Thế nhưng việc thay đổi nhân sự thường xuyên dù là nhân sự làm việc toàn thời gian hay bán thời gian đều gây ra nhiều tổn thất cho doanh nghiệp công việc bị đình trệ các nhân viên mới không đáp ứng được nhu cầu của khách hàng chất lượng dịch vụ xuống cấp doanh nghiệp bị mất khách hàng. Dưới đây là những bí quyết để sử dụng có hiệu quả các nhân viên làm việc bán thời gian và giữ họ làm việc lâu dài với doanh nghiệp. Hiểu được chính sách của doanh nghiệp. Điều này nghe có vẻ hiển nhiên đối với bất kỳ một nhà quản lý nào. Tuy nhiên điều quan trọng là nhà quản lý phải hiểu rõ được tất cả các quyền lợi của các nhân viên làm việc bán thời gian. Doanh nghiệp đang dành cho họ những lợi ích nào Họ được nghỉ phép bao nhiêu ngày trong năm Doanh nghiệp có tuân thủ theo luật lao động hiện hành về các chế độ bồi thường và đối xử công bằng với các nhân viên làm việc bán thời gian hay không Khuyến khích nhân viên làm việc bán thời gian đưa ra những đề xuất. Không nên nghĩ rằng các nhân viên làm việc bán thời gian chỉ là những người phụ và vì làm việc bán thời gian nên họ chỉ làm đúng những công việc được giao không cần phải sáng tạo. Nhưng nên nhớ rằng một nhân viên làm việc bán thời gian cũng có đầy đủ sự nhiệt tình và có nhiều khả năng như một nhân viên làm việc tòan thời gian. Vấn đề là nhà quản lý có biết cách khơi dậy sự nhiệt tình và khả năng tiềm ẩn của họ không. Hãy khuyến khích các nhân viên làm việc bán thời gian đưa ra các ý kiến các đề xuất. Nên công nhận và khen thưởng họ đúng lúc khi họ có những đề xuất tốt và đối xử với họ như những nhân viên làm việc tòan thời gian. Bố trí nhân viên có kinh nghiệm kèm cặp nhân viên làm việc bán thời gian. Những người đi trước luôn có thể trở thành những người thầy người hướng nghiệp rất hữu ích .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
3    4    0    13-08-2020
10    6    0    13-08-2020
3    6    0    13-08-2020
6    4    0    13-08-2020
3    4    0    13-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN