TAILIEUCHUNG - Những bài học lãnh đạo của Colin Powell (Phần 3)

Ông cho rằng nhiều lãnh đạo rất cầu toàn, không muốn làm mất lòng bất cứ ai. Ông cũng cho rằng lãnh đạo không nên coi thường các tiểu tiết và họ sẽ chẳng bao giờ biết nếu không dám thử. Ông là Colin Powell - cựu ngoại trưởng Mỹ. Sau đây là các bài học tiếp theo mà Colin Powell đưa ra. | Những bài học lãnh đạo của Colin Powell Phần 3 Ông cho rằng nhiều lãnh đạo rất cầu toàn không muốn làm mất lòng bất cứ ai. Ông cũng cho rằng lãnh đạo không nên coi thường các tiểu tiết và họ sẽ chẳng bao giờ biết nếu không dám thử. Ông là Colin Powell - cựu ngoại trưởng Mỹ. Sau đây là các bài học tiếp theo mà Colin Powell đưa ra. Bài học 9. Không hô hào khẩu hiệu Những tấm biểu đồ của tổ chức đã phủ bụi những bức ảnh lỗi thời ở nơi làm việc lẽ ra cũng phải năng đông như môi trường xung quanh bạn. Nếu Cựu ngoại trưởng Mỹ Colin mọi người thực sự đi theo những tấm bảng biểu đóng băng này tổ chức Powell sẽ sụp đổ. Môt tổ chức được điều hành tốt thì các khẩu hiệu hô hào trở nên vô nghĩa. Những khẩu hiệu này thường ít có quyền lực ít có khả năng gây ảnh hưởng và truyền cảm hứng đến người khác. Bạn có bao giờ để ý rằng những người gắn kết môt cách cá nhân với những cá nhân trên giấy tờ hoặc trên bảng biểu của tổ chức lại là người có ít thực quyền thay vì đó những người có trình đô chuyên môn có định hướng và thực sự quan tâm đến các thành viên trong nhóm và quan tâm tới các sản phẩm mới là người thực sự có quyền lực Bài học 10 Đừng bao giờ đặt cái tôi của bạn quá gần với vị trí của bạn đến nỗi khi bạn mất vị trí đó thì mất luôn cả cái tôi của mình. Thường thì sự thay đổi làm những người vốn dĩ ngại thay đổi trở nên ngột ngạt. Môt lý do khiến các tổ chức lớn cũng bị thất bại là những người quản lý luôn bằng lòng với những cách làm cũ. Nhưng những nhà lãnh đạo thực sự hiểu rằng ngày nay việc chúng ta làm hàng ngày đã trở nên lỗi thời. Tốt nhất là làm mới hoạt đông của chúng ta trước khi người khác làm. Những nhà lãnh đạo hiệu quả tạo ra môt môi trường đánh giá giá trị của nhân viên thông qua việc sẵn sàng học hỏi những kỹ năng mới và nắm bắt những trách nhiệm mới. Câu hỏi quan trọng nhất để đánh giá những biểu hiện đó không phải là hỏi Cậu đã làm việc tốt như thế nào sau lần gặp trước mà phải hỏi Cậu đã thay đổi nó được bao nhiêu . Bài học 11 Đừng rập khuôn. Đừng theo đuổi

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
3    6    0    10-08-2020
2    5    0    10-08-2020
9    3    0    10-08-2020
12    4    0    10-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
4    34    2