TAILIEUCHUNG - Nuôi tôm sú, cá ba sa và cá tra an toàn

Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản I đã tiến hành xây dựng giải pháp kỹ thuật nuôi tôm sú, cá ba sa và cá tra đảm bảm an toàn vệ sinh thực phẩm. Mục tiêu nhằm tạo ra được sản phẩm thuỷ sản chất lượng và an toàn thực phẩm phục vụ tiêu dùng, xuất khẩu; đánh giá được hiện trạng an toàn vệ sinh thực phẩm trong nuôi trồng thủy sản cũng như hiệu quả kinh tế các mô hình. | Nuôi tôm sú cá ba sa và cá tra an toàn Nguồn Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản I đã tiến hành xây dựng giải pháp kỹ thuật nuôi tôm sú cá ba sa và cá tra đảm bảm an toàn vệ sinh thực phẩm. Mục tiêu nhằm tạo ra được sản phẩm thuỷ sản chất lượng và an toàn thực phẩm phục vụ tiêu dùng xuất khẩu đánh giá được hiện trạng an toàn vệ sinh thực phẩm trong nuôi trồng thủy sản cũng như hiệu quả kinh tế các mô hình. Xin giới thiệu những giải pháp để bà con tham khảo Về con giống Tôm post trước khi thả nuôi đều phải kiểm tra bệnh MBV tỷ lệ nhiễm 20 không nhiễm bệnh đốm trắng WSSV không nhiễm Vibrio parahaemolyticus và sinh vật bám toàn bộ tôm post đều được tắm sốc formalin 200ppm thời gian 30 phút. Cá ba sa và cá tra lấy giống từ sinh sản nhân tạo được ương đạt cỡ 5 -7cm hoặc cỡ 16-20cm rồi chuyển nuôi cá thương phẩm. Cá giống trước khi nuôi tắm nước muối 2 - 3 thời gian 5 -10 phút hoặc tắm 1-2ppm iodine thời gian 10-15 phút. Nuôi tôm sú chỉ có một vụ chính thả tôm giống từ trung tuần tháng 4 sau tiết thanh minh và thu hoạch tôm không chậm quá tháng 10 lập đông . Ngoài thời gian này nuôi tôm sẽ gặp nhiều rủi ro. Với điều kiện khí hậu miền Bắc nuôi cá tra trong ao nuôi thu hoạch trước lập đông là có hiệu quả nhất. Về thức ăn Lựa chọn thức ăn nuôi cá tôm theo tiêu chuẩn 28 TCN 102 2004 và 28 TCN 188 2004 đảm bảo không nhiễm các chất cấm sử dụng như kháng sinh và độc tố nấm flatoxin đây là mối nguy chủ yếu đối với việc đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm cho cá tôm thương phẩm. về quản lý môi trường nuôi Lựa chọn khoáng chất các loại vôi chế phẩm sinh học. Các chế phẩm vi sinh Aro-zyme Aquapond-100 Pond-Clear Soil-Pro MIC power EMC NAVET- Biozym Pharbioclean Probiotex-one Pharselenbiozym dùng trong công nghệ nuôi tôm sú và cá tra có tác dụng phân hủy mùn bã hữu cơ làm sạch môi trường. về quản lý sức khỏe tôm cá Chọn các hoạt chất chiết tách được từ tỏi sài đất VTS1-T VTS1-C để sử dụng phòng bệnh xuất huyết hoại tử cơ quan nội tạng bệnh đốm trắng do vi khuẩn cho

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN