TAILIEUCHUNG - Kết quả sơ bộ về điều tra dân số 2009

Tổng điều tra dân số và nhà ở 01/4/2009 theo Quyết định số 94/2008/QĐ-TTg ngày 10/7/2008 đã thành công tốt đẹp. Kết quả đầy đủ, chi tiết của Tổng điều tra sẽ có được sau khi xử lý bằng công nghệ quét (scanning) toàn bộ hơn 22 triệu phiếu điều tra và thông thường công việc này phải mất 10-12 tháng. | Báo cáo KẾT QUẢ SƠ BỘ TỔNG ĐIÊU TRA DÂN SỐ VÀ NHÀ Ở 01 4 2009 Trình bày tại Hội nghị công bố kết quả sơ bộ Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2009 Tổng điều tra dân số và nhà ở 01 4 2009 theo Quyết định số 94 2008 QĐ-TTg ngày 10 7 2008 đã thành công tốt đẹp. Kết quả đầy đủ chi tiết của Tổng điều tra sẽ có được sau khi xử lý bằng công nghệ quét scanning toàn bộ hơn 22 triệu phiếu điều tra và thông thường công việc này phải mất 1012 tháng. Vì vậy để có số liệu cơ bản về quy mô dân số phục vụ sớm cho các nhà quản lý và xây dựng chính sách ở trung ương cũng như địa phương công tác tổng hợp sơ bộ được đặt ra ngay từ đầu trong kế hoạch của Tổng điều tra dân số và nhà ở 1 4 2009. Ngay sau khi kết thúc công tác điều tra tại địa bàn mỗi điều tra viên đếm số hộ số người trên phiếu của các địa bàn điều tra do mình phụ trách. Tiếp theo Ban Chỉ đạo cấp dưới tổng hợp và báo cáo Ban Chỉ đạo cấp trên để có số liệu chung của Toàn quốc. Sau khi tổng hợp sơ bộ từ các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương và qua ba lần rà soát ở các cấp theo hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở Trung ương kết quả sơ bộ Tổng điều tra dân số và nhà ở ngày 01 4 2009 như sau 1. Tổng số dân Tổng số dân của Việt Nam vào 0 giờ ngày 01 tháng 4 năm 2009 là người với sai số thuần là 0 3 1 thu thập được qua phúc tra . Như vậy Việt Nam là nước đông dân thứ 3 ở Đông Nam Á sau Inđônêxia và Philippin và đứng thứ 13 trong số những nước đông dân nhất thế giới. Kết quả Tổng điều tra 01 4 2009 cho thấy sau 10 năm dân số nước ta tăng thêm 9 47 triệu người bình quân mỗi năm tăng 947 nghìn người. Tỷ lệ tăng dân số bình quân năm gọi tắt là tỷ lệ tăng dân số trong thời kỳ giữa hai cuộc Tổng điều tra năm 1999 và 2009 là 1 2 năm giảm mạnh so với thời kỳ 10 năm trước 1989-1999 mỗi năm tăng gần nghìn người với tỷ lệ tăng 1 Đối tượng của cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2009 là người Việt Nam thường xuyên cư trú trên lãnh thổ của nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam có đến thời điểm điều

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
111    6    0    13-08-2020
1    5    0    13-08-2020
34    7    0    13-08-2020
25    24    0    13-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN