TAILIEUCHUNG - Dynamic English Book 2

Đây là chương trình Anh ngữ sinh động New Dynamic English bài 51. Phạm Văn xin kính chào quí vị thính giả. Trong bài học này quí vị sẽ nghe phần câu đố trong tuần về cách nhận ra chữ đánh vần, sau đó là câu chuyện giữa bài Story Interlude về người anh em bí mật của Max | Dynamic English A NH NGÜSINH DONG 9 Pktftfng pkdp kc c ctcfn gi v ki w Book 2 Free http - Download phần mềm tài liệu học ngoại ngữ miễn phí Anh Pháp Đức Nga Trung Hàn Nhật Ý . Nha . Anh Ngữ sinh động bài 51. 26-January-2005 Dynamic English Lesson 51 Download RealAudio Nghe trực tiếp trên mạng Dynamic English Lesson 51 Download RealAudio Dynamic English Lesson 51 Download MP3 Đây là chương trình Anh Ngữ Sinh động New Dynamic English bài 51. Phạm Văn xin kính chào quí vị thính giả. Trong bài học này quí vị sẽ nghe phần câu đố trong tuần về cách nhận ra chữ đánh vần sau đó là câu chuyện giữa bài Story Interlude về người anh em bí mật của Max sau đó là phần Functioning in Business về checking in ghi tên nhận phòng ở khách sạn phần tiếp là về cách lĩnh chi phiếu và đổi tiền ngoại quốc. Phần đầu nghe đánh vần rồi đoán chữ gì. MUSIC CUT 1 Question of the Week question What does it spell Larry Question of the Week UPBEAT MUSIC Max This week s question is What does it spell Listen carefully. What does it spell We ll have the answers on our next show. Question 1 K-A-T-H-Y. What does it spell K-A-T-H-Y. Qusetion 2 F-R-A-N-C-E. What does it spell F-R-A-N-C-E. Qusetion 3 S-I-S-T-E-R. What does it spell S-I-S-T-E-R. Qusetion 4 T-E-A-C-H-E-R. What does it spell T-E-A-C-H-E-R. We ll have the answers on our next show. Larry A Question for You. Max Now here s a question for you. Larry Listen for the bell then say your answer. Max Do you like your work ding pause for answer Max Unh-huh. Thank you. MUSIC VIETNAMESE EXPLANATION Trong phần kế tiếp Story Interlude câu chuyện giữa bài quí vị nghe Max mời Kathy đi ăn trưa và Max chờ người nhận là em trai đến thăm. Restaurant nhà hàng tiệm ăn. Block dãy phố. Block chiều dài bằng dãy nhà giữa hai đường phố còn có nghĩa là những dãy nhà nằm giữa bốn đường phố. Let s go some other time chúng ta hãy đi vào dịp khác. http - Download Các bài test Tiếng Anh miễn phí http .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
116    22    0
23    24    0
135    14    0